Naatská federace

z Databáze Multiversa

Naatská federace je samostatnou hvězdnou říší Naatů vně kulovité hvězdokupy M 13.

Historie

Ve 25. stoletím osídlili Naatové mnoho planet mimo M 13. Zatímco planeta Naat v soustavě Arkon zůstala součástí arkonského impéria, vytvořil tyto světy samostatnou hvězdnou říši s hlavním světem Naatsdraan.

V roce 1303 NGL patřilo k Naatské federaci asi 250 světů obydlených Naaty. Samotná Naatská federace patřila k oblasti vlivu zesilujícího Křišťálového impéria.

Naatská federace se v roce 1344 NGL zúčastnila budovatelské konference národů na Zemi.