Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1593
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1593
Název:Taurecův dárek
(Taurecs Geschenk)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Linguidové
Vydáno poprvé:1992
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 12 milionů let př.n.l./ 1173 NGL = 4760
Objevuje se Voltago - a odhalí historii Hexameronu
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - dozví se historii Hexameronu

Ronald Tekener a Shina Gainaka - velitel expedice a velitelka ROBINU se snaží o rychlý návrat

Voltago - Taurecův sluha

Sirixim - Mocný z Tarkanu

Xpomul - Chaotarch

Návrat MATKY a ROBINU do Mléčné dráhy je sabotován nakkským řídícím mistrem Heraldické brány, který chce svým druhům v CHRINAARU a MONAZE1) zjednat náskok. Přitom se MATKA oddělí od ROBINA2). Po více než tříměsíční cestě opustí ROBIN 13. září 1173 NGL Daiskou bránu, aby zbytek trasy překonal metagravem3). Při zajížďce k jen dva miliony světelných let od Daiské brány vzdálené galaxie Truillau potká loď BÁZI, kterou tam Perry Rhodan zanechal jako pomoc pro národy osvobozené od vlády Strážce4). Už deset dnů se na palubě nachází Voltago. Černý klon, který tu a tam díky mimikry přijímá rysy Taureca, vysvětluje, že byl kosmokratem vytvořen jako pilot pro let k materiálnímu zdroji a že SYZZEL, loď Taureca, mezitím zničil. Tvrdí ale, že neví, zda Taurec, Gesil a Idinyphe dorazili za materiální zdroje5). Taurec ho zde zanechal s informacemi pro Perryho Rhodana6). 26. prosince dorazí ROBIN a BÁZE do Sluneční soustavy. Zde Voltago Rhodanovi vypravuje o vzniku Hexameronu7). Jeho zpráva začíná před dvanácti miliony roky.

U Arufura, Sinveghala, Nairmivana, Aqossu, Kashirishgala, Oveltana a Sirixima8), kteří byli kosmokraty jmenováni novými Mocnými, kteří mají podporovat vývoji života v Tarkanu7), vzrůstá vzhledem k dohledné tepelné smrti tohoto vesmíru nespokojenost a pochybnosti o jejích úkolu. Nabídka chaotarcha Xpomula probudí v Siriximovi, bývalém vládci, novou touhu po moci. Xpomul mu dá schopnost přemístit se na každé místo vesmíru a udělá z něj Pána Heptameru, Pána Sedmého dne, velitele Hexameronu, který je tvořen ostatními šesti mocnými Tarkanu. Aby mohli vytvořit nový vesmír, jehož vládcem byl určen Sirixim, má Hexameron urychlit konec Tarkanu. Sirixim, který přijme jméno Siquim Malkar, udělá z ostatních mocných Knížata síly (Arufur se stává Afu-Metemem, Knížetem ohně9); Sinveghal Singhal-Metemem, Knížetem bouře; Nairmivan Nirvan-Metemem, Knížetem potopy světa) a Knížata víry (Aqossu se stává Assu-Letelem, Knížetem čistoty10); Kashirishgal Kashgal-Letelem, Knížetem dogmatu; Oveltan Oltan-Letelem, Knížetem zbožňování). Siriximova moc umožní Knížatům ducha projektovat se do libovolného těla.

O dva miliony let později pak Pán Heptameru při Koncilu v Amringharu, jedné z galaxií lokální skupiny, poprvé oznámí svůj úmyslu urychlit průběh Šesti dnů, jak se symbolicky nazývá konec Tarkanu. K tomu mobilizuje Hexameron vírou v Teorii šesti dnů všechny síly universa. O dalších šest milionů let později zvýší Hexameron gravitační konstantu umírajícího vesmíru, aby jeho kolaps urychlil. Padesát tisíc let před současností přijde ESTARTU, sledujíc volání o pomoc, do Tarkanu a tam při konfliktu s Pánem Heptameru11) zařídí zrušení této manipulace.

O dalším osudu Hexameronu nemůže Voltago nic říct12). Klon, který má být podle Taurecovy vůle Perry Rhodanovým sluhou13), poukazuje na to, že stav ID je způsoben součinností Taurecova pokusu o zmanipulování superinteligence s DORIFER-šokem14). Taurec po neštěstí zamýšlel navštívit DORIFER, protože na některém v kosmonukleotidu uloženém světě by s jistou pravděpodobností mohli být informace o osudu ID. Nakonec naznačí klonovaný cyborg, že kromě Taurecova SYZZELU a DORIFER-kapsle existuje ještě třetí možnost, jak vletět do kosmonukleotidu. Nemůže ale o ní podat žádné informace.