470 - 479 NGL

470 ngl = 4057
z Databáze Multiversa

470 NGL

Cantarové se stahují na dalších dvacet let z galaxie. Útoky „Blesků“ slábnou (PR 1422, PR 1472)

471 NGL

Simed Myrrh působí jako „poradce“ u Ingkoom-Hauriů a Karaponidů (PR 1476)

472 NGL

Postaven ROBIN (PR 1556, PR 1567)

474 NGL

Narozena Betsy Whistler (T 333/Ellmer IV)

475 NGL

Jennifer Thyron, Tekener a Danton se po opravení lodi vydají na zpáteční let k Mléčné dráze z clusteru Herkules (PR 1423)

476 NGL

Amica a Tarni Perstové se chtějí dostat do lepší epochy. Na palubě PEACE-LOVING II se odeberou do hlubokého spánku (T 389)

479 NGL

Captain Ahab požádá Gurrada Nurdana Khama o pomoc pro Mléčnou dráhu; kvůli vlastním potížím Gurradové odmítnou. Ahab je označen za piráta a vysazen na jednom vraku pět světelných let od nejbližší hvězdy (PR 1412)