Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 564
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 564
Název:V proměnlivém čase
(Die Zeit mutiert)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Roj
Vydáno poprvé:1972
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3443
Cyno poruší své mlčení – a ukáže cesta k antipsionické planetě
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Velký administrátor pátrá po klíči k moci.

Gucky – Průvodce Perryho Rhodana.

Icho Tolot – Průvodce Perryho Rhodana.

Lord Zwiebus – Průvodce Perryho Rhodana.

Fellmer Lloyd – Průvodce Perryho Rhodana.

Arman Signo – Cyno vydá na pospas své vědomosti.

Harun Matakin – Velitel těžkého křižníku KAPELLA.

Y'Chatramyr – Bůžek si zoufá.

S jenom 1,97 metrů měřící, kulovitou průzkumnou lodí FLOWER GIRL dosáhnou siganský mikrobiolog profesor dr. Pantyr Dragon a jeho sestra Daisy koncem březen roku 3443 Země. Ukončí tím odyseu, která začala, když byla planeta Taphour se svým sluncem Ran–Tpah jako první svět Mléčné dráhy zachycena Rojem. Oba sourozenci přitom po vstupu do Roje znovu nabyli svou zmanipulováním gravitační konstanty ztracenou inteligenci. Vzpomínka obou Siganců na svět ve zlatými prstenci obklopené soustavě přiměje Cyna Armana Signa1) k tomu, aby Perryho Rhodana informoval o planetě Tronko Y Artefo (Strážce čistoty). Na tomto světě ukryli vládci Roje Taboru, nepatrnou, ale mocnou bytost s neuvěřitelnými schopnostmi. Tabora byla kdysi přítelem Cynů. Za nešťastných okolností pak byla zcizena zrádcem z cynských řad, který ji jako klíč k moci nad Rojem přihrál Karduuhlům2).

Když Demidestapha3) 5D teleskopem svého bratra prozkoumá Tronko Y Artefo, odstartuje podplukovník Harun Matakin s těžkým křižníkem KAPELLA, na jehož palubě pobývají Perry Rhodan, Gucky, Fellmer Lloyd, Lord Zwiebus, Icho Tolot a Arman Signo, ke čtvrté planetě žlutobílého slunce. Zlaté prstence cizího světa omezují parapsychické schopnosti. Zatímco Signo odmítne na Tronko Y Artefo vkročit, přistanou Rhodan, Gucky, Lloyd, Lord Zwiebus a Tolot dne 29. března 3443 se space jetem na povrchu. Velkou část obyvatel planety tvoří zpravidla víc než dva metry vysocí, vzpřímeně chodící Artefokové, jejichž obličej téměř zcela pokrývá zelené oko. Nad vrchním elastickým očním víčkem těchto bytostí se nacházejí čichové a sluchové orgány, pod dolním pět mluvidel. Moc na Tronko Y Artefo však leží v rukou tří menšin, opírajících se o Taboru. 3,60 metrů vysocí a širocí čtyřramenní Velcí Autoritové, kteří mají dvě oči velikosti pěsti a široká ústa se čtyřmi řadami zubů, tvoří vládu. Plazí Autoritové, na jejichž dva metry dlouhém červovitém těle se může na libovolným místě vytvořit pseudovýstupek, kontrolují hospodářský systém. 1,40 metru vysocí Nohatí Autoritové, disponující dvěma tucty dlouhých, tenkých nožiček a chrupavčitým masitým hrbolem, připomínajícím želví krunýř, řídí finance.

Když Gucky i přes vzrůstající problémy s paraschopnostmi teleportuje do space jetu Artefoka Wayara, Velkého Autorita Xoona, Plazího Autorita Varfa a Nohatého Autorita Loyše, doví se Rhodan, že jeho skupině zbývá jen šest dní, než Artefokové při každoročním „dni zrušení inhibice“, při němž je vyrušen vliv zlatých prstenců, rozpoutají chaos. Skrze Bránu čistoty smí potom ti Artefokové, kteří po ztrátě svých nebezpečných paradarů prokážou svou ryzost, opustit Tronko Y Artefo.

Rhodan, Gucky, Lloyd, Lord Zwiebus a Tolot následují různé pověsti o místě pobytu Tabory, avšak u bůžka Y'Chatramyra, hlídače Tabory, se dozvědí, že hledaný artefakt uloupil Pai'uhn K'asaltic, „Mnohotvarý s hbitýma rukama“, obávaný, tvar těla libovolně měnící zloděj.

Arman Signo a podplukovník Matakin využijí dne 31. března hyperkomový vysílač a superpozicí vyruší inhibiční účinek zlatých prstenců. Mutanti tím získají své paraschopnosti. Současně se probudí parasíly Artefoků. Tyto bytosti nyní mohou myslet v několika úrovních a ovlivňovat čas. V nastalém zmatku zabije Y'Chatramyr sám sebe. Teprve po bloudění skrze různé časové roviny dosáhnou Rhodan a jeho průvodci space jet a opustí Tronko Y Artefo.