Paralelní universum

Pojem paralelní universum označuje v Perryversu různé verze toho samého universa, které se od sebe liší různými potenciálními minulostmi a budoucnostmi, ale neliší se hodnotami jejich strangeness (a s tím spojenými různými přírodními zákony respektive fyzikálními konstantami).

Klasická paralelní universa

Jako klasická jsou označována ta paralelní universa, která se od sebe liší různým průběhem dějin. Podle interpretací kvantové fyziky se každé universum musí rozštěpit na obrovské množství různých paralelních univers.

Analogicky k tomu se mnoho teorií při cestování časem vyhýbá časovým paradoxům tím, že cestující časem skrze svůj příchod do minulosti vytvoří nové paralelní universum.

Teorie parachronových univers

Kurt Mahr interpretoval cestování v čase jako cesty mezi parachronovými universy. V roce 2090 odhadl hyperfyzik Arno Kalup v rámci své teorie parachroních univers počet paralelních univers pro jedno universum asi na 1080. Počet paralelních univers je tedy mnohokrát vyšší než počet základních vesmírů.

Solární maršál Julian Tifflor po parachronovém atentátu prošel několika paralelními universy (T 134).

Potenciální minulost a budoucnost

Jeden konkrétní vesmír má podle teorií mnoho různých potenciálních minulostí a budoucností. Ty tvoří paralelní universa, která se od sebe odlišují jen různým průběhem dějin. V Perryversu jsou potenciální minulosti a budoucnosti zmiňované v souvislosti s morálním kódem a kosmonukleotidy.

Anti-universum

V rámci kosmické hry v šachy mezi ID a Anti-ID bylo Anti-universum označováno jako paralelní universum, ve kterém morální hodnoty hlavních aktérů stojí v opaku k těm ve standardním universu. U výměny dobra a zla se jedná o tak nápadnou odchylku, že dalekosáhlá podobnost mezi Anti-universem a takzvaným standardním universem se dá vysvětlit jen pomocí cílených manipulací. Zda toto paralelní universum po skončení Kosmických šachů dále existovalo, nebo bylo vytvořeno jen k tomuto účelu, není známé.

Cesty Ernsta Ellerta

Vědomí mutanta Ernsta Ellerta putovalo na své cestě nejméně přes jedno paralelní universum. Kromě toho se dostal do paralelního universa, kterému bylo nadřazeno universum Časová zeď. Nakonec se dostal do Rudého vesmíru, kde žil v těle Druufa Onota. V této souvislosti byl Rudý vesmír označován také jako paralelní universum. Ovšem Rudý vesmír je tak silně odlišný od Standardního universa, že je pravděpodobné, že se jedná o samostatný vesmír, srovnatelný například s Tarkanem.

Parareality

U pararealit se jedná o lokální fenomény, viz také mikrouniversum.

Aktuální data:
5.8.2021
1566 před NGL
3. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459431.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!