Anti-Universum

Jako Anti-Universum je znám paralelní vesmír, do kterého se MARCO POLO dostal v roce 3456 v rámci kosmické hry v šachy. V průběhu tamního pobytu byly používány také pojmy sekundární paralelismus, sekundární paralelní svět a paralelní universální vztažná rovina.

Kosmické šachy

V Anti-Universu byla většina morálních hodnot vzhledem ke standardnímu universu převrácená. Tento fenomén ale nebyl všude stejně výrazný. Geoffry Abel Waringer razil pojem anomální rovnostní duplicita, nebo také Faktor neznámého.

Posádka MARCO POLA zjistila, že morální inverze není všude stejná. Waringer spekuloval, že se mohlo jednat o antihmotový šok, který mohl působit jen ve Sluneční soustavě – tak, že se jen obyvatelé Sluneční soustavy přepólovali.

Ve skutečnosti podlehla Sluneční soustava kompletně tomuto vlivu morální inverze, na jiných místech se zdála být inverze provedena jen částečně: v soustavě Vega vládl pokorný administrátor, v systému Eugaul umístěné vojsko bylo více hnáno strachem z vládní soustavy než z vlastní zloby. (PR 600, PR 601)

Na dalších místech paralelního universa byly naproti tomu morální základy obyvatel stejné jako ve standardním universu. Jednoznačné to bylo v případech Staromutantů, Oxtorňanů, Tchirmaynerů nebo Orany Sestore II na kosmické stanici GALAX-Zero, kteří se všichni postavili na stranu pozitivního MARCO POLA.

Politická situace v Anti-Universu

Solární impérium paralelního vesmíru si podmanilo Mléčnou dráhu – byla to paralela k dominaci Solárního impéria ve standardním universu té doby.

Na Zemi II vládla bezohledná administrativa, ke které patřili Perry Rhodan II, Atlan II, Reginald Bull II, Julian Tifflor II, Galbraith Deighton II a Roi Danton II. Sbor mutantů byl spolkem hrůzy, o čež se starala vedle sadisty Fellmera Lloyda II především nevypočitatelná bestie Gucky II. Také Ras Čubaj II, Balton Wyt II, Irmina Kotčistovová II, Lord Zwiebus II patřili k tomuto negativnímu sboru mutantů. O Merkošovi a Takvorianovi není nic známo.

O historii Mléčné dráhy II je známo jen málo. Protože se objevil Zwiebus II, musela se objevit hrozba Cappinů. Také Roj musel Mléčnou dráhu postihnout, protože Staromutanti žili na PLÁSTVI 1000, jako ve standardním universu. Že byl Atlan II členem vnitřního Rhodanova II velitelství udává, že Terranci museli převzít moc ve Velkém impériu. Historické události, které mohli vést k obrácení morálky k paralelním poměrům, jsou sotva vysvětlitelné.

Poznámka: u výměny dobra a zla se jednalo o tak závažnou odchylku, že dalekosáhlá podobnost mezi Anti-Universem a takzvaným standardním universem se dá vysvětlit jen cílenou manipulací od Anti-ID.

Tyto manipulace se dají vysvětlit několika způsoby:

  • Teorie 1: Anti-ID mohl paralelní universum ovlivňovat tisíce let tak, aby v roce 3456 vzniknul znetvořený obraz standardního universa. Kdyby to byl tento případ, musel by sekundární vesmír trvat také po skončení kosmické hry v šachy.
  • Teorie 2: u sekundárního paralelního světa se mohlo jednat o "sen", který se později vyskytnul také při časoprostorovém zmatení ID. V tomto případě je myslitelné, že se také PAD-nákaza objevila jen ve "vysněném" universu. V tomto případě začalo Anti-Universum existovat s příletem pravého MARCO POLA a skončila se zabitím Perryho Rhodana II.
  • Teorie 3: Sekundární svět mohl být pararealitou s velmi velikým rozsahem: Sluneční soustava jako centrum parareality, zbytek galaxie v omezené oblasti působení. Tato teorie se zakládá na tom, že paralelní universum existovalo jako v teorii 1, a že během kosmické hry v šachy se tyto parareality objevily ve Sluneční soustavě.
Aktuální data:
29.11.2021
1566 před NGL
29. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459547.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!