Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Galaxie > Triangulum
hledat

Triangulum

(přesměrováno z: Ardustaar)
Astronomická data:
Další označení:Pinwheel, M 33, NGC 598, Ardustaar
Vzdálenost od [[Mléčná dráha|Mléčné dráhy]]:2.4 mil. LY
Vzdálenost od [[andromeda|Andromedy]]:600 000 LY
Typ:spirální Sc
Průměr:70 000 LY
Důležité národy:
Kartaniňané, Maakarové
Triangulum
Triangulum
© NASA

Triangulum je terranské označení třetí největší galaxii Lokální skupiny a tak i pro jednu z galaxií mocenské oblasti ID. Uvnitř Lokální skupiny zastává Triangulum pozici nepovedeného malého bratra. Teprve po prvním setkání kolem roku 430 NGL s Kartaniňany ve Fornaxu, se na tento hvězdný ostrov obrátila pozornost galaktických národů.

Dva nejdůležitější národy Triangula jsou Kartaniňané a Maakarové. Ten druhý pochází z Maahků, kteří sem zabloudili při ústupu z Mléčné dráhy, po skončení metanových válek s Arkonidany. Je nápadné, že kromě těchto dvou národů žádná další civilizace nevyvinula lety do vesmíru.

Historie

Kartaniňané původně pocházeli z umírajícího vesmíru Tarkan. Když před asi 50.000 lety do našeho vesmíru přiletěli s NARGA SANT pod velením Oogh at Tarkan, začali budovat své první základny v galaxiích ESTARTU. Poté se začali roztahovat směrem k Lokální skupině, protože sem se později měla přemístit Hangay. Jako nový domov si vybrali Triangulum, protože v obou dalších velkých galaxiích zuřili válečné konflikty (v Mléčné dráze válka Lemurů proti Haluťanům, v Andromedě útočné tažení Lemurů jako příprava útěku).

V následujících letech Kartaniňané a ostatní Tarkanské národy degenerovali na základě strangeness-šoku. Předtím ještě vytvořili Roboty z Ctl, kteří se později vyvinuli v mocnou robotskou civilizaci a bránili vzniku nových do vesmíru pronikajících civilizací – než je skupina Gys-Voolbeerahů koncem roku 3585 odpojila.

Kartaninský velitel Oogh at Tarkan se nechal na NARGA SANT s 12 společníky (Osvícení z jeho národa) uvrhnout do hibernačního spánku, aby se mohl zúčastnit a vést budoucí vzestup svého národa. Přibližně po 50ti letech spánku byla obří loď objevena komandem Lemurů (Tefrodů) z Andromedy, kteří Osvícené zabili a Oogha probudili. Lemurové byli přilákáni robotickými sondami, které Kartaniňané před léty poslali do Andromedy.

Podařilo se mu Lemury, kteří chtěli NARGA SANT nasadit do boje proti Maahkům, přelstít a zničit tři lodě jejich výpravy. O dalších výpravách Lemurů do sousedních galaxií není nic dalšího známo.

Někdy mezi roky 35 000 a 31 000 před Kristem existovala v Triangulu hvězdná říše Merbolů a Rantů, kteří nemilosrdně budovali svá impéria a hrozili, že hvězdný ostrov uvrhnou do krvavé války. To trvalo až přibližně do roku 31 200 před Kristem, kdy byli vypovězeni do Bezejmenné zóny. Poté se pravděpodobně poprvé na scéně objevili Roboti z Ctl.

Po roce 3585 dostali Kartaniňané a Maakarové možnost rozvíjet své civilizace. Oba národy si budovaly svá impéria, došlo ke třem metanovým válkám mezi expandujícími říšemi, dokud objevení Galaktiků tento konflikt neurovnalo.

Ačkoliv se jak Galaktikum, tak i Kosmická Hanza zavázali, že se nebudou míchat do záležitostí Triangula, došlo po roce 446 NGL znovu ke konfliktu mezi Kartaniňany a galaktiky. Protože kočičí potomci podnikali aktivity ve směru k mocenské oblasti ESTARTU (Lao Sinh), snažilo se Pinwheel Information Group přijít na stopu tajemství Kartaniňanů.

O aktuální politické situaci v Triangulu nejsou dostupné žádné další informace. Kartaniňaka Dao-Lin-H'ay fungovala jako pozorovatelka Ardustaarských Kartaniňanů v galaktiku – jejich hvězdná říše by tedy ještě snad měla existovat.