Perry Rhodan 1337 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1337
Název:Válka esperů
(Krieg der Esper)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Síťochodci
Vydáno poprvé:1987
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 446 NGL = 4033
Štvanice skrz M 33 - klan Vědoucích znovu udeří
Hlavní postavy románu:

Nikki Frickel - šéfka PIGu na útěku

Dao-Lin-H'ay - Kartaniňanka spustí válku esperů

Poerl Alcoun - paratenzorka

Rob-Ert-K'uzelj - paraposel Kartaniňanů

Narktor - Nikki Frickelin zástupce

V prvním červencovém dni roku 446 NGL zabrání flotila Kartaniňanů WAGEIU1), aby s Dao-Lin-H'ay přistála na Kabarei. Kvůli defektu hypertropového čerpadla letí loď na Červánky, družici rudého obřího slunce Mhreda ve východní periferii Pinwheelu. Arkonidané Arsala a Ephremon a Terranci Lydia Peel a Donald Screen, kteří tvoří posádku domněle neobjevené stanice PIG, stojí ale pod kontrolou kartaninských esperů. Nikki Frickel sice může osvobodit čtyři galaktiky, ale kartaninskému teleportérovi se podaří přinést na palbu WAGEIO paraposla Rob-Ert-K'uzelja jako ochránce Dao-Lin-H'ay. Kartaniňovi se podaří ukrýt. Po několika střetnutích s Kartaniňany je karracke PIGu během následujících tří měsíců tak silně poškozen, že už nemůže opustit Pinwheel.

Zatímco Nikki Frickelin vztah k jejímu vězni zůstává napjatý, pokusí se Poerl Alcoun získat důvěru Kartaniňaky. Na prostest proti obětování osmnácti starý žen na Nyrello1) nereaguje Dao-Lin-H'ay na pokusy o kontakt sedmnácti ostatních Voiců.

Když se WAGEIO chce stáhnout na Monday II, druhou planetu systému Modré pondělí v okrajové zóně prachové a plynové mlhoviny, kterou Nikki Frickel pojemenuje Eliášova mlhovina, která je pro Katraniňany ale Raknor (tabu), dopustí se Galaktikové nakonec v očích Vědoucích rouhání. Voica vyzve Kartaniňany proto k útoku na nepřátelskou loď a esperové felidů rozdmýchají ve WAGEIO psionickou bouři.

Dao-Lin-H'ay se rozhodne spolupracovat se Sayaaronery. Zatímco karracke padne do rukou útočníků, pronikne Voica jakož i Nikki Frickel, Poerl Alcoun, Arsala, Ephremon, Lydia Peel a Donald Screen s pomocným člunem do prachové zóny v srdci mlhoviny Raknor. Na frekvenci kartaninské armády je »Hlas z Ctl« vyzve, aby přistáli na druhé planetě Ctl, jednoho z pěti sluncí jádra mlhoviny.

Aktuální data:
7.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459767.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál