Raknor

V centrální oblasti galaxie Pinwheel ležící mlhovina Raknor nebo také Eliášův oheň je Kartaniňany pokládána za tabu.

Vlastní mlhovina je asi třicet světelných let velké mračno plynu a prachu. Na jeho periférii se nachází velmi aktivní zóna, ve které se rodí hvězdy. Nachází se v ní velké množství krátkodobě existujících nadobrů spektrálních tříd B a O. Ty zaplavují celou mlhovinu, s výjimkou centrální Temné zóny, v pravidelných intervalech mořem světla.

Uprostřed temné zóny se nachází systém Ctl, jehož druhá planeta Ctl II slouží jako domov robotům z Ctl.

Historie

Po útěku NARGY SANT před Singuvy z mocenské oblasti Estartu začaly národy s kolonizací světů uvnitř Pinwheelu. Na rozkaz velitele Oogh at Tarkana byla mlhovina a v ní ležící systémy prohlášeny za Raknor (terransky tabu). Mlhovina od té doby sloužila jako stanoviště pro NARGU SANT. Když se u všech národů začaly projevovat příznaky degenerace způsobené strangeness, nechal Oogh at Tarkan Vennoky stvořit robotskou civilizaci, která měla národům po doznění degenerace pomoci. Oogh s tuctem svých věrných chtěl pozorovat vývoj a přešel do kryostáze.

V průběhu následujících tisíciletí byla mlhovina dějištěm několika událostí. Tefrodská expedice zde objevila NARGU SANT. Také Gys-Voolbeerahové zde zanechali své stopy. Objevili roboty, kteří zřejmě kvůli selhání původního naprogramovaní už nesledovali svůj primární úkol, a místo toho, aby pomáhali, tak každou novou kultury zahnaly až na úroveň doby kamenné. Když Gys-Voolbeerahové ve 36. století sledovali volání svého národu do Mléčné dráhy, odpojili roboty.

Později objevili pozdější Voicy NARGU SANT v mlhovině a prohlásili jí znovu za raknor.

V červenci 446 NGL se křižník GOI WAGEIO do mlhoviny dostal po zatčení Dao-Lin-H'ay na útěku před Kartaniňany a hledal zde ochranu.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál