Roboti z Ctl

Roboti z Ctl jsou obyvatelé planety Ctl II v systému Ctl v galaxii M 33.

Vzhled

Jednalo se o robotskou civilizaci, jejíž vzhled odpovídal příslušným úkolům. Byli rozděleni do šesti různých tříd podle komplexnosti své úkolové oblasti.

Historie

Roboti z Ctl byli vytvořeni kolem 50‘000 před Kristem kartanským předsunutým komandem z umírajícího vesmíru Tarkan na podporu kartanské civilizace, poté, co byly zpozorovány první příznaky degenerace. Z neznámých důvodů se obrátili ale proti všem národům, kteří v M 33 prováděli kosmické lety, a ničili jejich civilizace, dokud je nedostali na prekosmickou úroveň.

Později byla civilizace převzata Molekulárními metamorfy. Když Molekulární metamorfové ve 36. století M 33 opustili a přesunuli se do Mléčné dráhy, odpojili nejvyšší třídu robotů z Ctl, aby tak národům M 33 dali šanci k obnově.

Hmota jednoho smrtelně zraněného Metamorfa byla rozdělena na několik robotů spodních tříd, kteří si hned poté vyvinuli něco jako vlastní vědomí. Voica Kartaniňanů později objevili jejich svět a používali tamní zdroje.

Aktuální data:
19.10.2021
1566 před NGL
31. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459506.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!