Derogwanien

Derogwanien je planeta, na níž Mocný Ganerc ve své podobě Callibsa vytvořil podivnou civilizaci panenek. Ganerc–Callibso do svých výtvorů vložil část své parapsychické identity, což jim propůjčilo samostatný život.

První návštěva Alasky Saedelaera

Na Derogwanienu je časová studna. Když Alaska Saedelaere projde černou dírou, kterou na palubě SOL v dubnu 3581 vytvořili Specialisté noci, ocitne se díky vlivu Obleku zmaru v časové studni na Derogwanienu.

Alaska vzbudí Ganercovu oblíbenou loutku, která zničí původní tělo Mocného. Když se vrátí Ganercovo vědomí, musí vzít zas vděk tělem loutky. Alaska předá Oblek zmaru právoplatnému majiteli. Ganerc na oplátku ukáže Alaskovi cestu na vylidněnou Zemi. Když Ganerc zmizí, prosí Alasku, aby zničil panenkovité tělo. V prosinci 3581 opustí Alaska Derogwanien a časovou studnou projde do oblasti Tiahuanaco na lidmi opuštěné Zemi.

Druhá návštěva Alasky Saedelaera

V roce 3587 se Ganerc s Alaskou vrátí na Derogwanien, aby vyzvedl svůj klíč k Lairovu oku. Ganerc zničí Oblek zmaru a zcela splyne s civilizací panenek. Nakonec spáchají loutky hromadnou sebevraždu, čímž Ganerc s konečnou platností umírá (jak vyplynulo z poměrů na planetě během třetí Alaskovy návštěvy, k sbevraždě loutek nakonec nedošlo).

Alaska Saedelaere odveze na Ganercově lodi SVĚTÉLKO klíč k oku na dohodnuté místo srazu s BÁZÍ, do soustavy Vargarten v galaxii Država Errantů.

Třetí návštěva Alasky Saedelaera

Když za materiálními zdroji zachytí Ganercovo volání o pomoc, odešle Kemoauc robota Laireho za Alaskou Saedelaerem, aby se společně vydali na Derogwanien. Panenky na planetě byly z větší částí ovlivněny silnou bytostí Ourelem, která ohrožovala Ganercovy úlomky vědomí.

Vyjde najevo, že Ourel byl před dávnými časy uvězněn Ganercem. Jedna z loutek ho však osvobodila při průniku do Ganercovy továrny. Prostřednictvím Alasky Seadelaera se opět sestaví Ganercovo vědomí a nakonec přejde s Lairem za materiální zdroje. Ourel, stále vázaný na planetě, se spojí s civilizací panenek, takže z nich budou nadále bytosti s vlastní duší. Alaska se prostřednictvím krátkodobě aktivované časové studny vrátí na Zemi.

Aktuální data:
22.6.2021
1566 před NGL
2. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459387.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!