Perry Rhodan 1023 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1023
Název:Flotila v karanténě
(Die Quarantäneflotte)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1981
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 424 NGL = 4011
Jsou Verfemtové - a pocházejí z dalekých časů
Hlavní postavy románu:

Galgan Mareš - velitel jedné lodi TSUNAMI

Perry Rhodan - šéf Hanzy navazuje kontakt s cizinci

Thoxhar a Dareena - milenecký pár v nesnázích

Eiling - "léčitel" Seoliů

Beneder - velitel lodi karanténní flotily

Protože v oblasti dvacet kilometrů dlouhé, zlaté kolejnice, která má tvar Y a příčný řez tvaru T, se materializují věci a okamžitě se zase odhmotňují a z Arxisto jsou současně hlášeny výskyty nových horninových mas a dalších živých tvorů, usoudí velitel TSUNAMI-38 Ertrusan Galgan Mareš, že záhadný útvar jako výhybka přenáší hmotu na Arxisto1). Skutečnost, že se dříve objevené věci, jako hmyzí válečníci, znovu rozloží, připomene Perry Rhodanovi, který dorazil v TSUNAMI-36, fenomény během překrývání Einsteinova universa s časovou rovinou Druufů2). V oblasti kolejnice se materializuje flotila 628 dva kilometry dlouhých a padesát metrů tlustých kosmických lodí. Černé lodě, které mají šestiúhelníkový průřez a jsou spirálovitě stočené, patří Verfemtenům od Seol-O-Lorrath, kteří jich vky bloudí vesmírem. Suroviny získávající Seolisové, kteří mají velikou úctu před každým druhem života, na neobydlených planetách, které nakonec zničí, aby zabránili rozšiřování smrtícího moru slunečního větru kterým trpí všichni členové posádky flotily. Ačkoliv Seoliové TSUNAMI signalizují, aby se nepřibližovali, odlétá Rhodan v kosmickém skafandru k jen tři sta metrů dlouhé, stříbrné lodi Eilinga, jediného proti slunečnímu moru imunního Seolie, který u svého národa platí za léčitele. Eiling oznamuje, že »člověk« vzbudil v Seoliech naději, že v jiném časovém rámci naleznou klid, a že se jejich flotila má odebrat do určité oblasti vesmíru. Rhodan bere Eilinga s sebou na TSUNAMI-36. Tam se zjistí, že zárodky moru slunečního větru jsou lehce zneškodnitelné bakterie, které ale Seoliové nikdy neobjevili, protože úcta k životu jim znemožňuje prozkoumávat vlastní krev. Nabídku Terranců ke zničení smrtících mikrobů ale insektoidi se zděšením odmítnou. Když se jejich flotila krátce poté začne rozpadat, vidí v tom Seolis, naplněný díky, východisko ze svého dilematu3).

Mezitím je v sektoru Arphan-Zor objevena další časová výhybka, jak se nyní začalo říkat ve vesmíru stojícím kolejnicím. Posílá hmotu ke kanceláři na Dawoque dva. Z počtu postižených světů vyvozuje Rhodan, že časových výhybek existuje pět4).

Icho Tolot se nadále skrývá v TSUNAMI-36.

Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál