Perry Rhodan 1121 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1121
Název:Sluneční kladivo
(Der Sonnenhammer)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1983
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 426 NGL = 4013
Chaos na BÁZE-JEDNA - Armadokovář uskuteční svou hrozbu
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec pod vlivem Synchronitě

Gesil - Rhodanova nová manželka

French Sringar, Nadu Najeeb, Jani Nikko a Bom Gerard - bojují proti Slunečnímu kladivu

Gucky a Ras Čubaj - teleportéři skočí do slunce

BÁZE zaparkuje na oběžné dráze kolem kyslíkového světa BÁZE-JEDNA, čtvrté planety stejnojmenného žlutého slunce, na první základně Kosmické hanzy a GAVÖKu v M 82. Zatímco trajekt STATEN ISLAND přistává na BÁZE-JEDNA, aby vybudoval základnu, odstartuje Roi Danton s křižníkem SAMBAL k planetě Nand, o které jim řekli bílí havrani. Gesil, která se už nějakou dobu cítí být zbavena tajemné obsese1), a Perry Rhodan se vezmou.

Mezitím přejde osm Armadotahačů na orbit kolem slunce BÁZE-JEDNA a vypustí do sluneční atmosféry mnoho malých úvarů, které se tam spojí a začnou vysílat hyperimpulzy na velmi dlouhých vlnách. O něco pozdě jsou Terranci na BÁZI-JEDNA ostřelovány ze slunce mocným energetickým zábleskem a vnikající základna je zcela zničena. Přeživší se zachrání na noční straně planety a nakonec se vrátí na BÁZI. Událost připomene Rhodanovi hrozbu, že Terranci budou zničeni Slunečním kladivem, kterou vyřkl Schovkrodon před opuštěním PROXKONU2). Křižníky BÁZE zjistí, že Armadokováři nainstalovali Sluneční kladiva také do jiných systémů, které jsou pro terranskou základnu.

Se speciálním space-jetem CERBERUS vyrazí French Sringar, Nadu Najeeb, Jani Nikko a Bom Gerard ke Slunečnímu kladivu, které se vznáší dva tisíce kilometrů nad fotosférou v chromosféře BÁZE-JEDNA. Protože se nepodaří zničit činku tvořenou dvěma kuželovými pahýly pomocí transformačních bomb, zničí CERBERUS Sluneční kladivo tak, že do něj vrazí. Gucky a Ras Čubaj mohou Frenche Sringara, Nadu Najeeba a Jani Nikko na poslední chvíli zachránit. Gerard přijde o život3).

Mezitím cítí Rhodan vzrůstající tělesné bolesti a vznětlivý neklid, což připisuje na přicházející účinek Synchronitě.

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál