Perry Rhodan 1122 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1122
Název:Loupeživá výprava Armadokovářů
(Raubzug der Armadaschmiede)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1983
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 426 NGL = 4013
Hrabivost Stříbrných zpustoší svět
Hlavní postavy románu:

Roi Danton - Terranec se pokusí zabránit akci Armadokováře

Naomi Phares, Brado „Flash“ Gordon a Fedder Napsus - společníci Roie Dantona

Sidri a Vlissi - obyvatelé planety Nand

Warckewn - Armadokovář, který se snaží vydrancovat planetu

Drajdoog - Armadomontér, který jedná podle starého programu

Se space-jetem SAMBAL přistane Roi Danton, Naomi Phars, Brado Gordon a Fedder Napsus na Nandu. Tam zpozorují obrovského čtyřmi sty Goon-bloky tažený robotský křižník Armadokováře Warckewna, jehož jádro tvoří 1200 metrů vysoký a 4000 metrů široký nepravidelný válec. Šestnáct kloubovitých ramen dává útvaru velikost kolem sto kilometrů. S talíři o průměru osm set metrů na konci může robotský křižník nasávat obrovské masy země se vzácnými minerály. Tím robot na povrchu Nandu vyvolává nepředstavitelné zpustošení. Když Dantona a jeho průvodce ohrožuje jeden z mnoha Armadomontérů, kteří doprovázejí křižník, zachrání je Nandire Sindri, který spustí lavinu.

Mezitím si Warckewn vyžádá Armadovoraře1), aby odvezly vytěžené suroviny. Terranci navážou kontakt s Nandreny, osmirukými bytostmi a 1.5 metru dlouhým, článkovitým tělem, kteří nedisponují žádnými technologiemi. Pomocí min zničí dva psí-projektory, které u domorodců vyvolávají dojem, že křižník Armadokováře je manifestace jejich boha, všemocné matky. Nandirové se poté dostanou do bezpečí.

Po útoku SAMBALU na jeho osm set metrů dlouhý Goon-blok je Warckewn nucen robotský křižník stáhnout. Zatímco Naomi Phars osvobozuje Nandiry zajaté v mocném stoji, pokusí se Danton, Gordon a Napsus Armadokováře zajmout. Warckewn ale se svým Armadotahačem uteče. Terranci zničí robotský křižník a vrátí se zpět na BÁZI.

Aktuální data:
17.10.2021
1566 před NGL
29. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459504.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!