Perry Rhodan 393 (Česká obálka) Perry Rhodan 393 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 393
Název:Práh nicoty
(Die Schwelle zum Nichts)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:M-87
Vydáno poprvé:1969
Vydáno v češtině:2002
Čas děje: 2437
S CRESTEM V na umírající planetě - 5000 lidí bezmocně čeká na záchranu
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Velký administrátor je bezmocným stínem na prahu mezi bytím a nebytím

Gucky a Paladin - jediní »normální« z CRESTU V

Plukovník Vivier Bontainer - muž poslední vteřiny

John Sanda - Bontainerův přítel a zástupce

Oomph Amber - pocitový zaměřovač a kleptoman

Doktor Armond Bysisphere - muž dostane nápad

Julian Tifflor - Solární maršál a nositel buněčného aktivátoru

CREST V se před pronásledovateli ukryla na dno oceánu prehistorické planety. Ale "zelení duchové", ve které se členové posádky pod vlivem neobilatia proměnili, se mezi sebou dorozumívají zaměřitelnými hyperimpulzy. Aby zachránil své blízké, odpálí Gucky arkonskou bombu a rozpoutá atomový požár. CREST V musí do dvou dnů opustit planetu, ale bez hmotné posádky to nepůjde...


4. července 2437 zachytí EX-8703 plukovníka Viviera Bontainera1), kterého Julian Tifflor poslal čekat u »Position Evergreen« na CREST V, nouzové volání o pomoc solární vlajkové lodi a vydá se po ní pátrat. Krátce před bezprostředně se blížící katastrofou dorazí Explorer na konci 7. července k planetě Neo II. Aby odchýlil jedenáct kuželových lodí a dva Dolany, které se v systému Neo objeví, předstírá Bontainer s pomocí svých korvet velkou flotilu. Následně pronikne s pomocným komandem transmiterem do vlajkové lodi, která odstartovala a opustila explodující planetu. 10. července se CREST V a EX-8703 setkají u rudého dvojslunce se 150 těžkými jednotkami Solární flotily, ke kterým se připojily další lodě2).

Doktor Armond Bysisphere objeví 12. července možnost, jak pomocí energeticky dedukčního působení protipolových zářičů odhmotněnou posádku CRESTU V opět uvést do jejího původního stavu.

Lodě Solární flotily, které jsou energicky napadány kuželovými loděmi a Dolany, se na Perry Rhodanův rozkaz stáhnou do severního sektoru galaxie.

Aktuální data:
7.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459767.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál