Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 49
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 49
Název:Lovec nesmrtelnosti
(Jäger der Unsterblichkeit)
Autor:William Voltz
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Buněčný aktivátor
« AT 48 • chronologicky • AT 50 »
Vydáno poprvé:21. února 1972
Vydáno v češtině: -
Čas děje: konec října 2409
Hledá buněčný aktivátor - a bojuje o věčný život
Hlavní postavy románu:

Atlan - Lordadmirál a šéf USO

Ronald Tekener - specialista USO bojuje o nesmrtelnost

Sinclair Marout Kennon - robočlověk odhalí svou pravou identitu

Big Ben Special - Tekenerův a Kennonův siganský společník

Iseka Kamitara - zločinecký biochemik

Ronniz Kapurat - velitel zareaguje příliš pozdě

Tekener a Kennon se nacházejí v základně Kamitary, která se nachází ve vulkanickém kráteru, protože odtamtud vycházejí impulzy buněčného aktivátoru. Když vulkán vybuchne, přemůže Kennon ve vzniklém chaosu Kamitaru, zatímco Tekenerovi padne do rukou buněčný aktivátor. S aktivátorem buněk uteče Tekener před svým vlastním partnerem, protože nemá v úmyslu přístroj odevzdat. Kennon nejdříve sám, potom s Atlanovou pomocí, bezúspěšně pátrá po Tekenerovi. Když se Tekener po několika dnech nemůže přístroje vzdát, aniž by zemřel, dobrovolně se vzdá, takže mu Atlan aktivátor buněk přenechá.


24. října 2409 krouží korveta UK-94 pod velením Ronnize Kapurata dále na hlubokém orbitu kolem slunce Ratos-Ebor v naději, že zachytí zprávu specialistů USO na Khaze. Když je Kapuratovi ohlášen objekt, který se rychle přibližuje ke korvetě, zareaguje příliš pozdě. Je mu známo, že Iseka Kamitara, na kterého se obrátila pozornost USO na Khaze, je nebezpečný muž. Kapurat musel vědět, že je takový zločinec obeznámen se zvyklostmi USO, a že se jejich loď musí nacházet v zaměřovací ochraně slunce. Ale Kapurat je také pouhý člověk - a když poblíž UK-94 exploduje sluneční satelit e silou 5000 gigatun TNT, je už na všechno příliš pozdě. Ochranný štít korvety se zhroutí, zbytek zajistí slunce.

Na Khaze mezitím Ronald Tekener, Sinclair Marout Kennon a Big Ben Special přišli na to, že KRATA respektive Kamitara pátrá po buněčném aktivátoru. To ve Smíškovi rovněž probudí touhu po nesmrtelnosti. Muž s lashatskými jizvami ví, že oba jeho kolegy nic podobného nezajímá. Siganec, který má vysokou střední délku života, je příliš malý, aby buněčný aktivátor nosil, a mozek Kennona v robotické celkové protéze má střední délku života nejméně 1000 let - což ale není ověřeno. Otázka zní: pomohou mu Kennon a Big Ben Special v jeho úsilí nebo se stanou protivníky? Konec konců si ostatní nositelé buněčných aktivátorů, předně Perry Rhodan, myslí, že mají jediný nárok na buněčný aktivátor. Považují je za dárky od entity ID.

Najednou se stane něco, co se na vulkány posetém ostrově tmavého měsíce už dlouho očekávalo. Dojde k silnému zemětřesení a jeden vulkán stojí krátce před erupcí. Kennon navíc zaměří impulzy buněčného aktivátoru v bezprostřední blízkosti. Všeobecný chaos a Kratamonův pokus o útěk poskytne specialistům USO volnost pohybu.

Kennon si všimne proměny svého přítele. Kosmokriminalista chápe hodnotu buněčného aktivátoru, nevěří ale, že by Tekener jednal proti vedení Solárního impéria. Pro muže s celkovou protézou jsou momentální nositelé buněčných aktivátorů vyvolení od ID, a dokonce věří fámě, že existuje kandidátka pro další možné nalezené buněčné aktivátory. V současnosti je to ale vedlejší, protože se přes reproduktor ohlásí Kamitara. Zjevný psychopat poznal agenty USO a chce je využít při hledání buněčného aktivátoru.

Přes všechny potíže se Tekener a Kennon (KRATA zřejmě nemá tušení o existenci Sigance) dostanou do vnitřku lávového bloku, který funguje jako Tmavý měsíc. Kamitara, který se zas a znovu hlásí přes reproduktory, je nechá na pokoji. Vědec hodně mluví a Kennon pochopí, že už řadu let hledá buněčný aktivátor. Klade si otázku, zdali se přístroj nenechá najít zločincem a vrahem. Potom ale zjistí, že Tekener zmizel.

Smíšek se nechal jako blázen chytit od Kamitary. Vědec ho odhalí a pochopí, kdo to je. Kamitara ho ale nechá samotného na místě, slibuje ale, že se vrátí zpět. Tekener pochopí, že musel na Khaze provádět zločinecké experimenty na domorodcích. Potom ho Kennon najde a osvobodí.

Muž s celkovou protézou se vydá cestou, kterou šel Kamitara a narazí poté na místnost s transmiterem. Zločinec měl zřejmě druhý úkryt a odnesl už některé věci do bezpečí. Když Kamitara vyjde zpoza další přepážky, následuje ho Kennon do transmiteru.

Tekener se s Big Benem vydají k transmiteru. Ten je ale mezitím deaktivovaný. Smíšek pošle Sigance, který disponuje letovým agregátem, napřed. Má se dostat do bezpečí, protože ostrovu hrozí kvůli sopkám zkáza. Big Ben nedobrovolně poslechne.

Po transmiterovém skoku se Kennon nechá ochotně uvěznit. Rychle se ale osvobodí z cely a sleduje Kamitara, který se stáhnul do bažinaté oblasti. Zřejmě tam pátrá po buněčném aktivátoru. Kennon se odhalí jako člověk s celkovou protézou a odvleče Kamitaru zpět transmiterem.

Smíšek zůstal v lávovém bloku doufaje, že se Kennon vrátí. Transmiter se opravdu po nějaké době aktivuje - a materializuje se v něm jako vejce velký předmět. Tekener bez sebe pozoruje buněčný aktivátor a vezme si ho. Otálí jen krátce, potom si život prodlužující přístroj pověsí kolem krku. Jeho myšlenky se okamžitě vrátí do přítomnosti: je teď sice nesmrtelný, ale zřejmě zemře na vulkanickém ostrově.

Ve stejný okamžik se materializuje Kennon s Kamitarou. Oba pochopí nebezpečnost situace a všichni tři se přesunou zpět do stanice v bažinách. Tam se Tekener najednou vypaří. Zatímco kosmokriminalista začíná pomalu chápat, Kamitara se jen směje a tvrdí, že Smíšek nechal svého partnera na holičkách.

Kennon nechá spoutaného Kamitaru na místě a vydá se pronásledovat svého přítele, který teď nosí buněčný aktivátor. Tekener ale získává náskok, posilován život posilujícími impulzy aktivátoru. Nakonec dorazí ke stádu Zoonů a unikne tak definitivně svému příteli.

Když Kennon dorazí ke stádu už ví, že Smíšek vyhrál. V dálce náhle exploduje stanice v bažinách - pravděpodobně kvůli zániku vulkanického ostrova (což právě zažil Big Ben). Kamitara je zřejmě mrtvý a Kennon zůstává bez valných nadějí Tekenerovi v patách. Po čtyřech dnech to kosmokriminalista vzdá a vydá se k Sigancovi.

31. října přistane Lordadmirál Atlan da Gonozal s korvetou z IMPERÁTORA II na Khaze a převezme hlášení Big Bena a Kennona. Tekener nosí mezitím buněčný aktivátor už tak dlouho, že ho bez zdravotního rizika nemůže svléct. Smíšek se ukáže o něco později a ostatní ho distancovaně přivítají. Jen budoucnost může ukázat, jak se vyvine vztah mezi Atlanem, Kennonem a Tekenerem.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Jäger_der_Unsterblichkeit« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)