Lashat

z Databáze Multiversa

Planeta Lashat je Zemi podobný svět. Je známa kvůli smrtelné nemoci Lashatská horečka a žádaným snovým broukům. Proto platí za galaktickou uzavřenou oblast.

Lashatská horečka

Lashatská horečka, také známá jako Lashatské neštovice, je téměř nevyléčitelná nemoc, kterou způsobují bacily z planety Lashat. Způsobuje záchvaty závratě, vysokou horečku, souchotiny, velké a tmavé neštovicové puchýře po celém těle a ve většině případů smrt. Několika málo přeživším zůstanou na celém těle až do smrti hluboké důlky po neštovicích.

Nejznámějším přeživším je pozdější relativně nesmrtelný Ronald Tekener, který v roce 2395 rozdrtil bandu kosmických pirátů, kteří na Lashatu operovali. Přitom se nakazil Lashatskými bacily. Pomohlo mu to při pozdějších akcích, protože tak dostal výraz opovážlivého dobrodruha a zároveň tak získal odůvodnění pro své bohatství: snoví brouci jsou velice vyhledávaný výrobek, za který jsou lidé schopni zaplatit celé jmění, protože mohou vyvolávat narkotické efekty bez nebezpečí závislosti.