IMPERÁTOR II

IMPERÁTOR II byl – stejně jako CREST IIIultrabitevní lodí třídy GALAXIE s novým HD-štítem jakož i s moskito-jety a novými ultrakompaktními lineárními konvertory. IMPERÁTOR II pod velením Heske Alurina musel existovat přinejmenším už v roce 2406, protože disponoval korvetou s označením IK-USO-42, kterými disponovali teprve ultrabitevní lodě.

poznámka: v klasické Atlanově sérii se loď většinou označovala jen jako IMPERÁTOR, ve svazku AT 5 ale už jako IMPERÁTOR II. Uvádí se u ní ale i jiný velitel. Ve svazku AT 4 klasické série se za velitele IMPERÁTORA označuje Epsalan Kayre Sato.

V roce 2420 je IMPERÁTOR II Guckyho vinou rozstřílen na Nihoa v systému Tarlora planetárními obrannými zařízeními. Po evakuování posádky na bránící se CREST III, odpálí na palubě se nacházející Heske Alurin loď pomocí současného odpálení všech uložení transformačních bomb, aby tak zničil obranná postavení Nihoa a CRESTU III umožnil ústup. Heske Alurin zemřel ve vybuchnuvší ultrabitevní lodi.

Aktuální data:
22.6.2021
1566 před NGL
2. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459387.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!