2420 - 2429

2420

kontrolování Svobodných obchodníků Solární flotilou je zastaveno (PR 300)

2. března 2420

LEONARDO (Kristina Ooyen, vědecký důstojník: Conrad Nosinsky) zkoumají pseudoplanety systému Tarlora (T 396)

5. března 2420

LEONARDO je zachycen lemurskou pozitronikou Taraaku (T 396)

kolem roku 2420

Počátek zvyšování armadních stavů u Bluesanů; předpokládá se spolupráce s Condos Vasacem (T 340)

16. srpna 2420

Suzan Betty a Michael Reginald Rhodan slaví své patnácté narozeniny, čehož se účastní i rejdař Imman Coledo (T 62)

17. srpna 2420

jako dar od Coleda se Michael vydává na cestu s křižníkem VOLANS. Coledo dodává 25 pozmských křižníků Svobodným obchodníkům (T 62)

18. srpna 2420

VOLANS dosahuje Sigma Europium. Fenigger je přiláká, loď havaruje. Holey zabíjí Feniggera. Breg zachraňuje Michaelovi a Coledovi život (T 62)

19. srpna 2420

Michael poznává vědce a prchá do štol planety (T 62)

20. srpna 2420

Breg zabíjí Holeye a je omylem zastřelen. EX-9881 (Rhodan) a MONTE CHRISTO (Alonches) přistává na Sigma Europium, o něco později dorazí jednotky Impéria (T 62)

25. srpna 2420

modrá (akonská) skupina nového Condos Vasacu se usazuje na Lepsu (T 396)

28. srpna 2420

Atlan je Ayala D'Antonellim vyslýchán ve věci ocelového vlka. Informace (referát) jí pomohou k doktorskému titulu (T 56, T 396, AZ1)

29. srpna 2420

Wuriu Sengu pátrá po pseudoplanetě v systému Hydra; Tako Kakuta se na ní pokouší proniknout a je vrácen zpět. Maras Hy Pilam uzavírá soustavu (T 396). Vence Stalmaster odváží Atlana z Rhonetalu a na palubu IMPERÁTORA II (Heske Alurin), kde ho očekává Kalup (T 396)

30. srpna 2420

Atlan osváží Krish'un z Quintova centra (T 396)

září - prosinec 2420

veterán z Andromedy Seborian A'Mascer je na Thobenu-6 Caneronem Laurentem odvezen k vnějšímu světu - pilotem KHEERu, který bojoval proti PACETu. Po několika úspěšných akcích na Thobenu-6 a Pont Selimaru je KHEER těžce poškozen; Ceneron Laurents je zabit. A'Mascer je jmenován velitelem pilotů vnějšího světa (T 415)

3. září 2420

IMPERÁTOR II se vydává k systému Tarlora. Atlan nasazuje Taraaka a s malým průzkumným oddílem vniká do pyramidy na Kunathu. Taraak uzná Atlana. LEONARDO a posádka ZERTOLU III je propuštěna (T 396)

4. září 2420

Gucky spustí nešťastnou teleportací sebezničení systému Tarlora. IMPERÁTOR II je zničen; Heske Alurin umírá (T 396)

13. září 2420

na Tahunu seznámí Atlan Kwana z Arthaminova mužstva o událostech v Mléčné dráze (T 396)

18. září 2420

Condos Vasac se znovu definitvně založen (T 396)

19. září 2420

IMPERÁTOR III startuje z Terry na Quintovo centrum (T 396)

20. září 2420

IMPERÁTOR III dosahuje pod velením Gys Reyhta Quintovo centrum (T 396)

1. října 2420

plukovník Gys Reyht je formálně jmenovám stálým velitelem IMPERÁTORA III (T 411)

12. února 2421

na Thobenu vedou piloti vnějšího světa pod velením Sboriana A'Mascera rozhodující úder proti PACETu; organizace je zničena (T 415)

21. června 2421

Rhodan zachycuje údajné volání o pomoc Guckyho z EX-4377-27 III. Narazí tam na duplikanty Clifforda Monternyhom Guckyho, Thomase Cardifa a Mory Abro. Duplikant Mory ho osvobozuje z "Cardifovy" moci a ostřelují planetu (J4/Hoffmann)

15. října 2421

LEONARDO a EINSTEIN jsou zajati uvnitř Temurské poloprostorové bubliny. Lineární start EINSTEINA se nepodaří (T 402)

16. října 2421

pátrací oddíl USO je zničen (T 402)

17. října 2421

atomové energetické konvertory EINSTEINA a LEONARDA vypadnou (T 402)

21. října 2421

posádka LEONARDA a EINSTEINA je uspána a odvezena. Conrad Nosinsky zanechává znamení (T 402)

24. listopadu 2421

Kwan z Arthaminu a jeho posádka prchá z Tahunu a ztrácí se (T 396)

prosinec 2421

Atlanův osobní Dagor-bojový oděv je dokončen, testován a Kalup ho předává Atlanovi (T 402)

Arturo Geraldi se podrobuje v rámci flotilního cvičení dvouměsíčního beztížného tréninku na Pallasu (PR 332)

hlášení agenta USO Rory Vercoutiera o vivisekci domorodců z Cassinu II vyřeší Atlanova z práva o Chrámu smrti (z roku 3485 před Kristem)(T 63, AZ1)

několikanásobný agent Morty je Thorem Pedo nasazen na Hothouse (T 205)

2422

na Halperoonu zahyne Samantha Lund v divočině (T 96)

Thomason Friendt se připojuje ke Svobodným obchodníkům a dostává velení nad VENETIA (T 205)

25. ledna 2422

Rakal Woolver proniká do Temurské stanice chráněné poloprostorovým polem; nalézá Nosinského deník (T 402)

26. ledna 2422

Atlan a Kalup zahajují operaci Lov na stíny. Marius Richard Bogin se dostává do Temurského mozku. Talossa vniká do Temurské stanice a požaduje plány Shimadské bomby (T 402). Talossa se obrací na Atlana; zajme Rakala a Tronara Woolvery a propustí Haluťanskou bestii. Při následném boji padne Vegor z Tatolosu; bestie je zabita Atlanem. Temurský program je zničen; současně je Tarekův program přehrán Gharzilem. Shimadská bomba se aktivuje; Mozek usoudí na zakázaný cíl Lemurů a přemístí bombu na území Tentra-Bluesanů, kde exploduje; detonace je zanamenána na akonské straně (T 411). Talossovi je umožněn volný odchod; propustí dvojčata Woolverova (T 402)

únor 2422

Temurská stanice je vyklizena; spáči jsou osvobozeni (T 402)

s prozíravým souhlasem Vládnoucí rady Akonu je navázán kontakt s Tentra-Bluesany (T 411)

3. února 2422

LEONARDO (Kristina Ooyen) podniká průzkumný let do oblasti výbuchu Shimadské bomby (T 411)

8. února 2422

je aktivován sluneční transmiter a kolabuje do černé díry (T 411)

10. února 2422

LEONARDO se vrací zpět na Temur (T 411)

únor - duben 2422

působením Hvězdné gardy vybudují hyperbouři, která obklopí celý Temurský oblak (T 411)

1. dubna 2422

Conrad Nosinsky je jmenován šéfem vědců na IMPERÁTORU III (T 411)

17. dubna 2422

Tekener referuje Atlanovi o vyšetřování Talossa. CAROLUS (Maras Hy Pilam) strartuje v čele průzkumného svazu za účelem výzvědů o pohybech Tentranů (T 411)

18. dubna 2422

hyperaktivita v Temurském oblaku se díky lemurské Hvězdné gardě dramaticky zvyšují; Bogin vyhlašuje poplach (T 411)

19. dubna 2422

Temur je vyklizen; Hvězdní gardisté oddělí Atlanovo vědomí a jeho těla. Kalup se pokusí Atlanovo originální tělo stabilizovat. Atlanovo vědomí potká Touja Kehoe a Vlasaáka. Akonské jednotky jsou zničeny. Jen USHMOHAT (Grayvel Klanx) a dvě další lodě mohou uniknout (T 411)

20. dubna 2422

Atlanova velká projekce nařídí Hvězdným gardistům ukončit činnost; Kalup, Bogin a Shannon Gonska zruší účinky bouře zapojením interference Temurského pětiúhelníku. Atlan upadá do desetidenního bezvědomí (T 411)

květen - červenec 2422

Atlan vyjednává s Lemurskou Hvězdnou gardou o spolupráci ve vědeckých otázkách a samostatnosti Temurského sektoru (T 411)

1. května 2422

Atlan pořádá přednášku o souvislostech systému Yi-Roim a Suprahetu (T 411)

srpen 2422

Knookové se na Umtaru spojují s Oskarem a Marthou Santana. Dr. Ronald Fondurner je přibrán Marthou Santana ke kontraktu. Je založeno EXTRA-GALAKTOURIST (T 80)

26. srpna 2422

v Terranii se oslavuje úspěšné uzavření smlouvy mezi USO, Solárním impériem a Temurksými Lemury; jsou přítomni Rhodan a Mory Abro (T 411)

září 2422

Michael Rhodan začíná roční ezialistické studium na Umtaru (T 80)

20. října 2422

komise prověřuje EXTRA-GALAKTOURIST (T 80)

25. října 2422

první turisti jsou vyměněni do Knookského univerza (T 80)

1. prosince 2422

EXTRA-GALAKTOURIST rozšiřuje své budovy na Umtaru (T 80)

2423

Burkin Jefferson a Marilyn se vrací zpět do normálního univerza (T 96)

Perish Mokart vstupuje do USO (PR 332)

Sherman Ravage začíná obchodnické školení (T 51)

na Thorumu se objeví fáma o nalezení Oraria. Ezerhad Gurnik přistane na Thorumu a pomocí ne zcela zákonných metod zbohatne. Telonierové začínají rekrutovat (T 82)

sňatek Samanthy Lund s Burkin Jefferson (T 96). Jefferson se usazuje na Ternillonu a zakládá Zlaté impérium; Anfir Cryjonon začíná vzpouru (T 96)

vydáno: Čísla, cíle, centurie a certifikáty (Pounder City, Mars); spolupracovník: Meeca Netreok (T 411)

narozen Marc Bontainer (PR 352)

narozeno druhé dítě Cool McCorney (T 51)

1. ledna 2423

EXTRA-GALAKTOURIST zažívá průdký obchodní růst (T 80)

2. května 2423

Michael Rhodan a Slim Buru se rozhodnou, že stráví dovolenou v univerzu Knooků (T 80)

3. května 2423

sto Knooků je propuštěno z karantény (T 80)

8. května 2423

Michael, Slim, Manya Iono, Ronald Fordurner a Alfons Angerer se vyněmí (T 80)

29. května 2423

Michael si všímá všeobecně šťastné atmosféry v univerzu Knooků (T 80)

30. května 2423

Ronald Fordurner je zastřelen při boji s Knooky. Michael se pokusí spojit s generálem Martinem Leroyem, musí se ale na čtyři týdny odebrat pod stroj na štěstí (T 80)

26. června 2423

Michael se spojí s Alfonsem Angererem, Leroyem, Jeremiasem Okontou a Kleinenem (T 80)

27. června 2423

Michael donutí Knooky vrátit lidi zpět; vymění se zpět (T 80)

17. července 2423

turistická loď HOLLIDAY 25 bere na palubu děvče z meteoritu (Virna Toscana) (T 96)

19. července 2423

Edwin Farkas nazývá děvče Lorelei (T 96)

20. července 2423

Jefferson zabíjí Marilyn (T 96)

22. července 2423

Jefferson je zatčen. Michael pozná Lorelei, která se vydává za Samanthu Lund (T 96)

23. července 2423

HOLLIDAY 25 přistává na Zemi (T 96)

29. září 2423

Michael Rhodan se od Samanthy Lund dozví, že s Jeffersonem spolupracovala a stala se několikanásobnou milionářkou (T 96)

7. března 2424

EX-724 (Boris Grabner) startuje na základnu Omega (T 84)

12. března 2424

EX-724 dosahuje Omegy (T 84)

13. března 2424

EX-724 dosahuje Nurmi (T 84)

14. března 2424

lineární pohon lodi vypadne. EX-724 letí na orbitu Yellow I (T 84)

19. března 2424

test pohunu dopadne negativně; EX-724 zahajuje podsvětelný let na Blue III (T 84)

srpen - listopad 2424

Michael je školen na střelce. Je kontaktován Novou generací. Je přidělen jako velvyslanec na palubu telonské lodi, které odlétá do sektoru Orion (T 82)

13. srpna 2424

WAIKIKI (Michael Rhodan, Dyronius Klein jr.) přistává na Thorumu (T 82)

16. srpna 2424

Dyro Klein je Teloniery rekrutován (T 82)

20. srpna 2424

Andurro Verhoeven objevuje Michaelovu žádost na náborovém úřadě. On a Ezerhad Gurnik jsou zabiti. Michael je zapsán a nasazen Telon 33 (T 82)

konec listopadu 2424

Teloniové propouštějí rekruty. Dyro Klein zůstává v temném oblaku (T 82)

Mexasaphire dosahuje Země a dá členům trastu Brain (Brent Chenzalier, Chroomschor, Skalon Fuwati, Melton Howard, Com Thormik, Aldon Vampaye) Whistler Company vybudovat "domov". Odveze stavitele ze svého těla a opouští Sluneční soustavu; Rhodan, Tifflor a Henry F. Whistler II jsou svědci (T 144)

EX-348 (Haston Klugk) znovu objevuje Rubin (T 203). Heyko LaVern umírá (T 203). Kelton Vilar zahájí kontakt s mutovanými obyvateli a přiváží posledních pět původních kolonistů na palubu (T 203)

Rhodan přijme Vilarovo doporučení, aby systém Omega a okolní sektory vyhlásil zakázanou oblastí (T 203)

SOL-klub se vydává na Uktan, aby vybudoval mírové centrum Kosmopolis (T 277)

narozen Dannie Bontainer (PR 352)

na Vurze narozen Edward Sattros (T 412)

15. listopadu 2424

telonská flotila se vynořuje v sektoru Orion (T 82)

18. listopadu 2424

terranská flotila (vlajková loď IMPERÁTOR III s Atlanem, Bullym, Rhodanem, Tifflorem a Čubajem na palubě) se postaví Teloniům. Čubaj přenese Michaela Rhodana na palubu IMPERÁTORA III (T 82)

19. listopadu 2424

Michael vede telonskou flotilu na území Bluesanů. Orar umírá (T 82)

2425

narozeno třetí dítě Cool McCorney (T 51)

vydáno: Čísla, cíle, centurie a cetrifikáty (Pounder City, Mars); spolupracovník: Ayala D'Antonelli (AZ12)

uprostřed ledna 2425

Anfir Cryjonon je na Umtaru zatčen (T 96)

11. ledna 2425

na pozvání Slim Buru odlétá Michael Rhodan na Umtar (T 96)

únor 2425

bitva nad Ternillonem mezi loděmi Impéria, Skokany Zlatého impéria a Svobodnými obchodníky. Samantha Lund/Virna Toscana zabíjí Jeffersona. Stahuje se zpět s Edwinem Farkasem do divočiny Ternillonu. Slim Buru se připojuje k Svobodným obchodníkům na palubě RENAISSANCE (T 96)

9. dubna 2425

Atlan referuje o samurajovi z hvězd (T 104, T 396)

10. dubna 2425

Kwanovi imperialisté unášejí Ayala D'Antonelli. Atlan je vyměněn a společně s Big Ben Special se vydává na Arkon I. Zabije Kwana v souboji. Sesadí imperialisty (T 396)

1. října 2425

Walter Kibbee vstupuje do Whistler Company (T 340)

17. prosince 2425

Virginia Whistler utrpí smrtelný úraz; Nicholas Darwell zachraňuje Henrymu F. Whistlerovi III život (T 340)

23. prosince 2425

Darwell je propuštěn z nemocnice (T 340)

2426

Nicolee Coover dědí od své matky hodiny Mildred Orsonsové (T 51)

Caarn se stává spojkou Condos Vasacu na Zemi (PR 331)

Kolmar Wynn dokončuje studium kybernetiky a technické pozitroniky a snaží se najít místo v privátním sektoru (PR 379)

Noni Baratay, Tina Cadetton, Ty Caumont, Roberd Glynns, Kieron Hardin a Amadeo Lancetti se zapisují na univerzitu Terrania. Objeví falešné údaje Jamese B. Helix-Roveda (T 53)

narozena Glada Jarvis (T 283)

na Vurze narozen Piu Sattros (T 412)

2. ledna 2426

začátek Nichola Darwellova projektu "Adam" (T 340)

18. ledna 2426

Darwell pracuje na materiálech Mecha Hannigana (T 340)

18. února 2426

lodní kuchař Cool McCorney je posuzován Solární flotilou (T 51)

duben 2426

Adamova pozitronika je zcela naprogramována (T 340)

květen 2426

Betty Toufryová a Laury Martenová startují k sedmiměsíčnímu pátracímu letu (T 340)

25. června 2426

Adam je dokončen (T 340)

9. srpna 2426

Adam se jako Henry Adam vydává k testu na palubu lodi GREEN ISLAND (T 340)

15. srpna 2426

GREEN ISLAND přistává na Aridanisu. Genetik O'Toole s Arasem Turan Setelem zkoumají zdroj nákazy (T 340)

1. září 2426

Cool McCorney je přijat do restaurace Fomalhaut (T 51)

4. října 2426

O'Toole umírá při nehodě; Adam přijímá jeho identitu (T 340)

15. listopadu 2426

nemocný major SolAbu Lee Evigan je převezen na Aridanis (T 340)

17. listopadu 2426

Evigan je zavražděn Turan Setelem; Adam/O'Toole je zatčen za podezření z vraždy (T 340)

20. listopadu 2426

Adam prchá (T 340)

24. listopadu 2426

Nicholas a Miriam Darwell se potkají na Aridanisu a jou Setelem zadrženi (T 340)

25. listopadu 2426

Adam se dostane do moci Setela; Setel zabíjí Darwelly (T 340)

26. listopadu 2426

Setel nechá unést Henryho F. Whistlera III. (T 340)

1. prosince 2426

Setel a Adam doráží na Zemi; Adam osvobozuje Henryho, je ale při pronásledování zničen Condos Vasacem (T 340)

2427

Kolmar Wynn opět vstupuje do Solární flotily v hodnosti poručíka (PR 379)

Henry F. Whistler III. rozjiždí projekt Spinoza (T 340)

26. června 2428

Guy Nelson se dozvídá souřadnice bájného světa T'ien ze závěti průzkumníka Ghuara D'Oro; s Mabel Nelson startuje na HER BRITANNIC MAJESTY z Marsu (T 103)

3. července 2428

HER BRITANNIC MAJESTY se dostane do stázového pole ID, ve kterém loď stráví příštích 127 let (T 103)

prosinec 2428

George se s Bullyho pomocí vrací z hledání pohřešovaných (T 103)

Balamský stát se stane nezávyslým; příliv osadníků na Dulaimon (C2.7)

Geoffry Abel Waringer promuje na Terrania Academy (C04-003)

na Last Hope narozena Junga (T 283)

2429

začíná se s kolonizací Woodlarku (T 53)

na Thensisu (Alstana IV) nutí Skokani domorodé Thensitery k těžbě pyroforů (T 91)

EX-724 dosahuje Blue III. Po rozhovoru s domorodými Herkony se rozhodne pokus o C plus let; nadsvětelné rychlosti se ale nedosáhne (T 84)

vydáno: Čísla, centurie, cíle a certifikáty (Pounder City, Mars); spolupracoval: Meeca Netreok (T 373, T 402)

uprostřed května 2429

Michael se ptá Atlana na Erquin Hoorn a dostane souřadnice Hoorns Paradies. Jeho loď se dostane do psychobouře. Michael potkává Lorm Vanon-Boscyk; oba jsou zajmuti. Lorm je zabit cizincem (T 88)

17. května 2429

Michael Rhodan se dozví o obchodní cestě Hoornů na Cryxtant. Potkává Lyminu Hoorn (T 88)

červen 2429

Waringer objevuje existenci spáčů. Michael Rhodan a Lymina Hoorn rozlušťují záhadu spáčů (T 88)

Hoorns Paradies je evakuován (T 88)

Michael Rhodan se ztrácí a připojuje se ke Svobodným obchodníkům (PR 300, T 88)

léto 2429

Geoffry Abel Waringer prchá ze Země, aniž by se zúčastnil plánovaných přednášek na kosmické akademii Terranie; stěhuje se na Last Hope (T 88, C04-003)

25. prosince 2429

DYSMELY objevuje piráty napadenou loď WENCEL VON TRONCA (T 373)

Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál