2430 - 2434

2430

začátek průzkumů Magellanových mračen. Vyslané lodě padnou do rukou Perliánům. Posádky jsou zotročeny (PR 309)

Piet van Geldern nastupuje na místo civilního guvernéra Tritonu; začíná se svým hobby - pěstování květin (PR 332)

tři sta akonských vědců je odsunuto na Pigell. S podporou Tarlorse začínají reaktivovat časový transmiter (PR 354, T 393)

Sherman Ravage ukončuje studium národního hospodářství (T 51)

Noni Baratay, Tina Cadetton, Ty Caumont, Roberd Glynns, Kieron Hardin a Amadeo Lancetti graduují. Caumont přijímá místo v Blue Nebula a věnuje se Woodlarkské aféře (T 53)

Caumont je Bullym vyslán s EX-10‘017 (Trico Parsa) na Woodlark. Úspěšně kontaktuje kolektivní inteligenci planety. Po skončení mise je Caumont přeložen na Woodlark na pět let; rozhodne se tu natrvalo zůstat (T 53)

při letu na Trikton III je jet Michaela Rhodan polapen Skokany; brzy je ale zase propuštěn. Když Skokani útočí na Trikton III, je Lymina Hoorn zabita Filpem Boscykem (T 91)

Michael je poslán na Zirklon (Laryaso II). Je představen Skokanu Mungo Ginkostovi, ten je ale svým synem Dubonem zabit. Dubon je zatčen, osvobodí se a prchá do Thensisu (Alstana IV), kde umírá (T 91)

Michael Rhodan a Alfir Cyrjonon osvobozují Thensitery. Když pyrofory naložená PLINSKANA přistává na Olympu, převezme Filp Boscyk řízení a loď krátce na to shoří (T 91)

pod jménem Roi Danton začíná Michael Rhodan s přebudováním organizace Svobodných obchodníků na velmoc (T 107)

Atlan je hostem u rodiny Doyenů na Reynoldově jediné planetě. Arkonidan vypráví o době slunečních králů (T 108, HC 12)

vydáno: Dr. Gabrielle Doyen: Parafernalie, dokumenty a varia k rodiným událostem (jinak: Malá planeta, Reynoldova jediná planeta, Reynoldova hvězda) (HC 12)

na Last Harbor narozena Terry (T 283)

leden 2430

Atlan navštěvuje Arkonidana Harxida ze Zotralu na Starjoy (T 373)

únor 2430

první umělecké dílo z vydrancovaného WENCEL VON TRONCA je na Lepsu draženo (T 373)

15. srpna 2430

hvězdní piráti přepadají Bigwood (T 373)

17. srpna 2430

Atlan rozjiždí akce proti pirátům (T 373)

3. září 2430

Atlanovi se podaří jediným úderem hvězdné piráty zničit. Na Cataphylu potkává Cyriell Ghirma ze Zotralu (T 373)

5. prosince 2430

svatba Suzan Betty Rhodan a Geoffry Abela Waringera (PR 301)

2431

Akonan Sequoh z Bet-Hesdy začíná ne Hep-Tart III v pověření Condos Vasacu s vývojem časového transmiteru (PR 355)

první společná cesta Vivier Bontainer a John Sanda (PR 393)

prosinec 2431

Guy a Mabel Nelsonovi jsou prohlášeni za mrtvé. George dědí pozemky na Marsu (T 103)

Jank Grimson ukončí jako nejlepší v ročníku Marťanskou kosmickou akademii (T 107)

Danton vyzbrojuje FRANCIS DRAKE transformačními děly (T 107)

na Allema je objeveno lemurské zařízení (C2.9)

2432

Camaron Olek slouží na AMAVA. Krátce na to je degradován (PR 322)

Vivier Bontainer navštěvuje Roanoke (PR 352)

srpen 2432

George získává malou kosmickou loď a vydává se hledat Nelsonovi (T 103)

Waringer dodává Dantonovi poloprostorového stopaře (T 107)

prosinec 2432

Svobodní obchodníci nakupují dvě stě 800 metrových lodí (T 107)

konec roku 2433

Vivier Bontainer zachraňuje Oomph Amberovi živt a bere ho na palubu své lodi (PR 352)

Schedenbal Zedek je poprvé plaubním mistrem RUBICONu v zápase; titul si podrží až do roku 2436 (PR 374)

Singh Boncars komponuje symfonii Beteigeuze, která je mimo jiné uváděna na Aquě (H)

Ertrusan Threndor Carsual junior je narozen na Mosthanu (?) (C2.8)

leden 2433

Veganec Payo Coq'Inoi přichází na Olymp; vypráví Lovely Boscykovi o Garwankelu. Boscyk se infikuje virem (T 107)

únor 2433

tři skokanské lodě vyloupí VENETIA (T 205)

květen 2433

Danton startuje s FRANCISEM DRAKEM k dvouměsíční obchodní a agitátorské cestě. Tentokrát mimo jiné k Jank Grimsonovi (T 107)

18. června 2433

EX-2333 (Vivier Bontainer) odlétá na tříletou expedici na eastside (PR 352)

červenec 2433

Boscyk jmenuje Dantona králem Svobodných obchodníků a vydává se s MIGHTY QUEEN na Garwankel. Anfir Cryjonon a Jank Grimson ho následují (T 107)

srpen 2433

Danton, Oro Masut a Prygtin vypátrají Boscyka. V boji proti cizím bytostem je Payo Coq'Inoi zabit (T 107). Jank Grimson umírá na úraz, který si přivodil na Garwankelu. Boscykovo vědomí je transferováno do těla Giryolkenzy (T 107)

září 2433

Boscyk se rozhodne zůstat na Garwankelu (T 107)

29. října 2433

EX-10‘768 je v Malém Magellanově mračně chycen Perliany. Posádka je zajata, loď zničena (PR 317)

listopad 2433

nad Rofusen je VENETIA napadena SCHLEUDERBOGGEM (Thor Pedo); Thomason Friendt je usvědčen z vraždy. Roi Danton kupuje Billy the Kid. FRANCIS DRAKE letí na Ertrus; Thor Pedo se spojuje s Dantonem. Danton letí na Hothouse a bere s sebou Anselm Alabasta a Thomason Friendt (T 205)

Klackton, Danton a Gerald Sharp rozlušťují záhadu Lamaronů. Klackton dostane plné uznání jako kníže Svobodných obchodníků (T 214)

Klacktonův vraždící duplikant se postará o vpád mimodimenzionálních Hipposů na Klacktonovu planetu; Gerald Sharp a Otto invazi zabrání (T 231)

2. listopadu 2433

posádka EX je umístěna na Dangeru I (PR 317)

5. listopadu 2433

posádka EX je donucena k důlním pracem (PR 317)

9. listopadu 2433

z posádky EX žijí už jen dva muži: Heimstaetter a Ken Suluth (PR 317)

prosinec 2433

Skokan Wettan se pokusí přes loď HELEN Vurguzz Company získat souřadnice planety; jeho plán je zmařen Felicií Calhoun (T 412)

Roi Danton objevuje howalgonium na planetě Rubin (PR 300)

Zachery Parral je přeložen na BLACK HILLS (PR 301)

Croton Manor potkává Shreenu. Stává se jeho stálou průvodkyní (PR 331)

Perish Mokart je při akci proti Condos Vasacu těžce raněn. Po své rekonvalescenci je vyloučen z USO a společně se svým otcem se stává kosmoarcheologem (PR 332)

první pokus Akonanů s časovým transmiterem na Pigellu proběhne úspěšně (PR 354)

při nouzovém přistání exploduje dopravní loď; mezi oběti patří Deirdre, Dannie a Marc Bontainer (PR 352)

15. února 2434

Heimstaetter umírá na následky týrání Perlianů (PR 317)

duben 2434

Noris Y. Galtama přijímá velení nad EX-3333 (PR 372)

červenec 2434

Nicolee Coover vstupuje do grafického oddělení redakce Blue Nebula (T 51)

Bob McCisom je přeložen na CREST IV (PR 327)

Gwydlin Grichert je zvolen administrátorem systému Sempron (PR 331)

generál USO Rad Dorough je ze SWANEE RIVER přeložen do Quintova centra (PR 356)

John Sanda začíná s pracemi na eposu Explorer (PR 393)

Sherman Ravage provede chybné vyúčtování, peníze splácí nenápadně po částkách zpět. Condos Vasac to zaznamená pro jeho pozdější akce (T 51)

Dry Gäa (DeKampova hvězda) je osídlena třista Pozemšťany (PR 435)

ze Země startuje MEDUSA s 5000 ženami a 250 muži na palubě na Diane. Při přistávání je poškozen pohon a hypervysílačka; kontakt se Solárním impériem je přetržen (PR 529)

TOLPEL kvantum (alias ID) se pokusí zabránit svatbě Klackton a Traphunter. Po odysee po několika univerzích, při kterém Klackton potká také Carfeše, dospěje Klackton na Poutníka a v rozhovoru s ID se dozví pozadí (T 299)

svatba Walty Kalckton a Annemy Traphunter (T 299)

Aktuální data:
18.6.2021
1566 před NGL
35. Messon 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459383.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!