1983

počátkem roku

seržant Harnahan nalezne energetickou bytost v Goszulově soustavě, kterou pojmenuje Harno. Pozemšťané ukořistí v továrně novou Skokanskou loď, kterou nazvou GANYMED (PR 37, PR 38)

leden - duben

mutanti šíří mor zapomění na Goszulově planetě. Goszulové dostanou protijed (PR 36)

6. ledna

Gucky naráží na Išibašiho, Jokidu, Kakutu a Marshalla (PR 36)

19. května

Ralgor a devatenáct ostatních guvernérů Goszulovi planety je vypovězeno na ostrov. Telepat Enzally a šéf odporu Ralv zakládají Světovládu (PR 37)

20. května

Tophtorova flotila je díky lstivosti zahnána. Goszulova planeta je vsazena pod padesátiletou karanténu (PR 37)

1. června

architekt Richard Buckminster Fuller umírá v Los Angeles v Kalifornii (AHC 14)


Lopez Garcia způsobí z obchodních důvodů železniční neštestí, při kterém zemře 12 lidí (T 17)

Sandy Thorn se zapisuje do akademie v Terranii (T 300/5)

Aktuální data:
18.10.2021
1566 před NGL
30. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459505.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!