Szuker

Informace o postavě:
Druh:android
Přezdívky:Androstrážce, Strážce blaženosti
Úmrtí:duben 1289 NGL
Výška:1,85 m
Popis:humanoid s modrou pletí
Szuker
Szuker
© VPM kg.

Szuker byl Galorňany vytvořený android. Příležitostně se mu říkalo Androstrážce a Strážce blaženosti.

Vzhled

Szuker byl humanoidní postavy a měřil 1,85 metru. Pokožku měl stejně jasně modrou, jako jeho tvůrci. Androidově tváří dominovaly černé oči. Nápadné bylo, že mu zcela chyběl ekvivalent nosu.

Charakter

Androidova povaha byla zformována podle morálních a etických norem Galorňanů. Nebyl tedy schopen otevřeného, z něho samého pocházejícího násilí. S obyvateli města Gaalo zacházel s rozhodností, avšak velice ohleduplně. Stále působil melancholickým, dokonce smutným dojmem.

Dějiny

Když Galorňané přibližně kolem roku 0 starého pozemského letopočtu opustili Galorn, stala se planeta cílem rytířů štěstěny. Tito lovci pokladů však byli předem odsouzeni k neúspěchu, neboť surovinové zdroje Galornu byly již dávno vyčerpány a vyspělá technologie planetární metropole Gaala zůstávala nepřístupná. Nešťastníci tak vegetovali v ruinách předměstí. Když si toho Galorňané všimli, vytvořili Szukera, aby se o tyto bytosti postaral a pečoval o ně.

Nejsou dostupné konkrétní údaje o tom, zda byl Szuker skutečně prvním a jediným Androstrážcem, nebo jestli byl pouze posledním z jejich řady. Avšak pokud se bere v úvahu vysoká úroveň galornské techniky, lze předpokládat, že jako strážce Gaala byl sestrojen právě Szuker. Pro to mluví i po městě kolující legendy, v nichž se vypráví o jediném Galorňany zanechaném androidovi.

Ačkoli nebyli samozvaní obyvatelé Gaala vítáni, Szuker se nemohl vyhýbat odpovědnosti za ně. Zásoboval je proto všemi potřebnými věcmi, především jídlem a topnými píckami. Nečinil tak samozřejmě osobně, tuto práci svěřil celému vojsku mísovitých robotů.

Díky nevlídnému podnebí a těsnému soužití nejrůznějších tvorů s dalšími, mnohdy ne právě přátelskými bytostmi, ovlivňovala dění v Gaalu podprahová agresivita. Szuker však nechtěl a nesměl připustit otevřené konflikty. Pokud došlo k násilí, android použil jediný mocenský prostředek, který měl k dispozici: Podrobil celé obyvatelstvo shiftingu. Touto pohrůžkou si Szuker ve městě vynutil mír, alespoň na povrchu.

Pouze v Srdci-PĚT, samotném středu města, plnil Szuker svůj úkol nekompromisně a v plném rozsahu. Nikomu sem nebylo dovoleno vstoupit, nikdo zde samozřejmě nesměl bydlet. Androidovi jeho dílo usnadňovala obtížně překonatelná zeď, obklopující Srdce-PĚT, v níž bylo jen několik průchodů, které Szuker důkladně uzavřel. Z centra mohl Androstrážce, odloučený od horečného shonu předměstí, v klidu řídit ochranu Gaala a udržovat město netknuté. Nejdůležitější částí Srdce-PĚT bylo Pole nápisů, jehož klid a důstojnost nesměly být v žádném případě rušena.

Když se v Gaalu v listopadu roku 1288 NGL objevili Perry Rhodan a Reginald Bull, strážce je zprvu ignoroval, jako kterékoliv nově příchozí. To se změnilo ve chvíli, kdy oba Pozemšťané pronikli do Srdce-PĚT. Android se pokusil vetřelce zajmout, tento záměr ale vzdal, když si všiml Rhodanovy propustky. Android předpokládal, že má před sebou přátele Galorňanů, zejména Ce Rhiotona, Druhého posla Thoregonu. Když Rhodan Szukera přesvědčil, že je na důležité misi do hlubin Plantaga, android mu přenechal translátor a také paměťový krystal s důležitými daty o galorňanské galaxii. Následně nechal strážce oba Terrance jít.

V dubnu následujícího roku začal pod Polem nápisů nainstalovaný Drak uvolňovat po tisíciletí akumulovanou agresivitu Galorňanů. Výtrysk agresivity zasáhl i Androstrážce. Když se Rhodan a Bull snažili proniknout do centra města, Szuker je napadl a pokusil se je rozmáčknout pružným polem. Aby Szukera rozptýlili, Terranci vyslali dálkově řízenou sondu. Android nařídil její zničení mezi dvěma pružnými poli, nedopatřením však mezi nimi sám zahynul.

Galorňané později evakuovali slumy, aby tak ochránili opraveného Draka. Dá se předpokládat, že již nebylo třeba služeb žádného Szukerova nástupce.

Zdroje

PR 1815, PR 1816, PR 1864, PR 1875

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Szuker« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
29.1.2022
1565 před NGL
4. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459608.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál