Perry Rhodan 1824 (Česká obálka) Perry Rhodan 1824 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1824
Název:Centrum Centrifaalů
(Zentrum der Zentrifaal)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Thoregon / Tolkandové
Vydáno poprvé:8.8.1996
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1288 / 1289 NGL = 4875 / 4876
Rhodan a Bull na planetě ve strachu - nastal čas převratu
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Nesmrtelný se zaplete do rozbrojů mezi národy Plantaga.

Reginald Bull - Terranec si připadá jako v plechovce sardinek.

Caliform - Centrifaalský renegát chce svému lidu přinést vytouženou svobodu.

T-Leglaw - výběrčí daní s nedobrou morálkou.

B-Terestan - Centrifaálská žena produkuje ty nejnáročnější sny.

Na třech různých místech vesmíru jsou lidé ze Země zapleteni do událostí, které na první pohled nemají spolu nic společného.

V Mléčné dráze postižené politickým kvasem obsadily tajemné ježatky desítky planet a nadále svou invazi eskalují. Lodě Ligy svobodných Pozemšťanů a jiných galaktických velmocí toho zatím moc nepořídily.

Perry Rhodan, Reginald Bull a Alaska Saedelaere o tomto nebezpečném vývoji nemají ani ponětí. Při průzkumu planety Trokanu, „druhého Marsu“, vešli tito tři muži do tzv. Hřibu a zmizeli.

Ocitli se na Mostě do nekonečna, po něm se dostali do Arzenálu moci, kde objevili pozůstalost jakési prastaré civilizaci. Tam se rozdělili. Alaska Saedelaere zmizel s jakousi kosmickou lodí a nyní má zřejmě potíže v galaxii Bröhnder.

Rhodan a Bull se odvážili znovu na Most do nekonečna, ale vyšli v galaxii Plantagoo. Na neznámém světě jménem Galorn se museli bránit útokům neznámé bytosti. Nezbývá jim nic jiného než útěk vpřed - musí nalézt Galorňany, tajemné vládce galaxie. Ale nejdřív je třeba přežít v CENTRU CENTRIFAALŮ...


30. prosince 1288 NGL předstupuje Caliform na Centru Centrifaalů před své stoupence, kteří jsou organizováni v GEDEONTĚ. Tato organizace odkazuje na posledního centrifaalského válečníka: A-Gedeontu. Před 1000 lety vedl poslední vesmírnou bitvu svého národa, kterou Galorňané následně ztrestali shiftingem. A-Betchaga, současný předseda vlády, prosazuje politiku strachu z Galorňanů, a tak se mu během let Califormova vyhnanství nepodařilo GEDEONTU potlačit. Tajná a hluboce zakořeněná touha všech Centrifaalů po násilí způsobuje, že strach z shiftingu ustupuje do pozadí, což GEDEONTĚ zajišťuje velký příliv členů. Caliform považuje dlouhou dobu od posledního známého zásahu Galorňanů za znamení, že již vládci galaxie buď neexistují, nebo se stáhli z Plantaga. Ke změně tohoto přesvědčení ho nepřiměje ani setkání Perryho Rhodana a Reginalda Bulla s umírajícím Galorňanem na Galornu.

Rhodan a Bull se dozvědí, že říše Centrifaalů se skládá z 20 světů a má válečnou flotilu s více než 2200 plavidly. Tyto vesmírné lodě jsou také technologicky nejvyspělejší hned po galorňanských. Nemohou však konkurovat galaktické technologii. Centrifaalové vybíjejí svou vrozenou agresivitu v krutých virtuálních realitách, vytvořených designéry snů a provozovaných v takzvaných simulačních centrech. Společnost Centrifaalů se dělí na klany. Jedinci, kteří nepatří k žádné skupině, jsou bez klanu a mají nízké až bezprávné postavení, dokud nejsou znovu přijati do klanu, případně nějaký nesestaví. Klany jsou založeny na dobrovolné volbě a vždy se skládají z deseti mužů a šesti žen. Nevědomý proces vede k volbě vůdce klanu, který je zároveň jediným plodným samcem v klanu po dobu svého vedení. Tato volba však není konečná, vláda nad klanem může kdykoli připadnout jinému členovi. Potomci se rodí jako pět centimetrů vysocí červi a v jedenácti letech jsou vyhnáni z klanu, aby se osvědčili.

Ačkoli se nálada veřejnosti posouvá stále více v jeho prospěch, Caliform ještě váhá, zda má zahájit vzpouru, jelikož si nesestavil klan. Rhodan a Bull jsou varováni výběrčím daní T-Legiawem, že je v řadách GEDEONTY zrádce, a na poslední chvíli se jim podaří zabránit atentátu na Califorma. Caliform pak 11. ledna 1289 NGL přesune hlavní štáb a z vděčnosti poskytne Terrancům kvalitní ochranné obleky. Centrum Centrifaalů je zmítáno stále rozsáhlejšími nepokoji a výbuchy násilí.

19. ledna 1289 NGL Caliform konečně doplní svůj klan a na znamení nové klanové příslušnosti si začíná říkat A-Caliform. Protože chce nyní zahájit násilné svržení vlády, rozhodnou se Rhodan a Bull informovat A-Betchagu, aby zabránili krveprolití. Když už jsou téměř v sídle vlády, zneškodní je bezpečnostní složky, protože v nich rozpoznají známé spolupracovníky A-Califorma.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál