Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1724
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1724
Název:Návštěva z Hirdobaanu
(Besuch aus Hirdobaan)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ayindiové
Vydáno poprvé:1994
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1217 NGL = 4804
Hamamešané přicházejí - a dodávají tržiště pro Magellan
Hlavní postavy románu:

Nuka Kullino - Ertrusanský komandant medolodi PARACELSUS

Arnim Possag - Plophosský velitel ANSONA ARGYRISE

Geo Sheremdoc - komisař LSP se činí

Daryll Mandrake - Marťan, který miluje svou ženu

Farraud - Gurrad v moci hamamešského zboží

NATHAN předloží Geo Sheremdocovi1) plány k evakuaci Země a Měsíce a vysvětluje zároveň, že neví nic o svých aktivitách v souvislosti se seznamem mrtvých1). Podle konceptu měsíční syntroniky nechá Sheremdoc odvést nejdříve uprchlíky z Marsu na planetu, ze které se jejich rodiny po konci Monosovy éry2) přistěhovaly do Sluneční soustavy.

Několik hodin po svém objevení1) popisuje Philip Sheremdocovi, co galaktikové od konce listopadu 1216 NGL prožili v oblasti Velké prázdnoty a v Arresu3), a informuje ho o krystalických třískách, které se vynořily na Marsu4). Z popisů Ennoxe vydedukuje komisař LSP, že Sinta a Abruse jsou identičtí5). Dále Philip tvrdí, že Porleyti dimenzionální stroj úmyslně sabotovali6), aby tak uškodili Rytířům Hlubiny. Sheremdocův pokus se v doprovodu Ennoxe dostat do OCELOVÉHO DVORA, ztroskotá, protože NATHAN Philipa neakceptuje jako skutečnou osobou a pravého nositele buněčného aktivátoru.

PARACELSUS a ANSON ARGYRIS následují dvoutisícovou flotilu Hamamešanů, která se materializovala v Gomské bráně7), do Velkého Magellanova mračna8). Tam Gurradové obchodníky z Hirdobaanu okamžitě vezmou pod svou ochranu. Ve čtyřech sektorech Magellanu si Hamamešané založí velká tržiště a získají na mnoha světech pomocí holografických projekcí zákazníky. Na Piacenzu v systému Pia se hrabivý Gurrad Zubiak pokusí vniknout do jedné hamamešské lodi. Zatímco posádky PARACELSUSE a ANSONA ARGYRISE jsou z tržiště vykázáni, propukne mezi obyvateli Magellanu nákupní horečka. Larini Priest a Gaea Grunget z PARACELSUSE dokáží s pomocí vesmírné čočky tajně proniknout do Joeperem vedeného tržiště GUMOŠ, který je umístěn v hospodářsky slabém sektoru Velkého Magellanova mračna, který je odvrácen do Mléčné dráhy. Oba Pozemšťani nechápou, jaké podněty může u Gurradů, Shagantů, Perliánů a Generálů vyvolávat bezvýznamné zboží. Když ale v uzavřené oblasti bazaru narazí na činky9), dostanou se Terranci okamžitě do jejich moci10). Současně zjistí ANSON ARGYRIS v systému Donggoš11), ve kterém se nachází bazar GEMBEK pod velením Yaidese, že každý padesátý Hamamešský předmět má zvláštní fluidum, které vyvolává nákupní horečku obyvatel Magellanu. Také Gurrad Farraud, který chce pomstít smrt rodiny Quetzky12), kterou způsobila propagační akce Hamamešanů na Boultatu v systému Boul12), podlehne fascinaci zboží z Hirdobaanu.

Sheremdoc se rozhodne vyslat do Magellanu Eskera »Harry« Harrora a Dilju Mowak13).