Perry Rhodan 1537 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1537
Název:Co bohové darují
(Was die Götter schenken)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Linguidové
Vydáno poprvé:1991
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1171 NGL = 4758
Puzzle z Palpyronu - stroj způsobí chaos
Hlavní postavy románu:

Gench Oxnan - vědkyně podnikne osudovou expedici

Decapitans - feudální vládkyně na Palpyronu

Gonoz Krejt - palpyronsky zvěd

Morken Kattush - velitel Hanzovní kanceláře na Palpyronu

Yemahan Burzelar - velitel skupiny odporu

Na planetě Palpyron1) podnikne epsalpalpyronská vědkyně Gench Oxnan v dubnu 1171 NGL2) expedici, která má rozluštit pověsti o božských darech. Jedná se o oficiální příkaz feudální paní Decapitans. Také ona patří k těm Epsalpalpyroňanům, potomkům epsalských klonů, kteří před 500 lety nechal Monos osídlit Palpyron a převzal pak vládu nad obyvateli zaostalé planety. Vědci objeví asi 43 technických artefaktů, jsou potom ale svým palpyronským zvědem, který přísluší k odporové organizaci, opuštěny uprostřed pouště Ödnis. Blízká smrti žízní, může Gench Oxnan jako jediná pozůstalá sice po dvou dnech složit 43 částí v jeden sloupek, který se označí jako Přání-plnící-recyklátor a chce jí splnit tři přání, ale voda, kterou jí útvar na její poslední přání daruje, přijde příliš pozdě. Kvůli recyklátoru dojde ke sporu mezi třemi rebely. Poté co Gonoz Krejt boha pomsty Isse požádá o krk svých dvou společníků a stroj je zastřelí, začne prosit o pomoc a uteče. Recyklátor splní poslední přání umírajících a rozpadne se na 43 částí. Epsalpalpyronští vojáci těchto 43 božích darů převezou k experimentu do základny Graund, brzy je ale ukradne palpyronská osvobozenecká armáda. Epsala Morken Kattush, který vede Hanzovní kancelář na Palpyronu, vyhledá nyní Yemahana Burzelara, vůdce odboje, a dozví se, že se zemská kůra roztrhla, když rebelové recyklátor jako třetí přání chtěli plni vzteku poslat do pekla. Kattush objeví 43 artefaktů v zemětřesením a lávou zpustošené krajině a odveze je do své kanceláře. Na zkratku WER (KDO), kterou Epsalané pro Přání-plnící-recyklátor vymysleli, zareaguje jeho druh Pirrts, kočce podobný Olltrocc z planety Kastral v systému Somas, slovní hříčkou: »Kdo je WER (KDO)? TO (ID) je to? Je to TO (ID)? To je TO (ID).«

Homera G. Adamse ale Kattushova zpráva o událostech na Palpyronu příliš nezajímá. Když se Decapitans se svými lidmi dočasně WERa zmocní a při jeho používání zemřou, sestaví Kattush záhadný útvar sám. Na otázku na jeho stavitele sdělí WER, že na tyto otázky nemůže odpovědět. Není mu to umožněno. Protože Kattush trvá na otázkách, kdo WER zkonstruoval a jaké přání by chtěl nejraději splnit, začíná být Přání-plnící-recyklátor stále více zmatený. Nakonec se útvar rozpadne a jeho jednotlivé moduly se rozplynou3).

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál