Perry Rhodan 1538 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1538
Název:Arkonský trůn
(Der Thron von Arkon)
Autor:K.H. Scheer
Cyklus:Linguidové
Vydáno poprvé:1991
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1171 NGL = 4758
Svět v horečce - impérium před znovuzrozením
Hlavní postavy románu:

Yart Fulgen - Plophosan dostane novou práci

Atlan - Arkonidan má být opět imperátorem

Tetch Wossonow a Aktet Pfest - dva muži v Atlanových službách

Han-Shui-P'on - kartanský šéfdelegátor

Tissko Tentrich - vycvičený vrah

Protože v prosinci 1170 NGL svému starému příteli Aktet Pfestovi1) poslal datový nosič s informacemi o arkonidskými spiklenci naplánovaném útoku na Atlana, je Yart Fulgen1), který mezitím pracuje na projektu UBI ID na planetě Oterweth v kulovité hvězdokupě M 13, je 3. dubna 1171 NGL Tetchem Wossonowem1) převezen na Arkon. Fulgen oznamuje, že za drátky tahající osoby patřící během Monosovy diktatury k obávané přetřiďovací službě z planety Stiftermann III2), z jejíž velkosyntroniky informace získal, jsou stále ještě aktivní za demokratickou fasádou. Vidí své přesunem vyřazených kosmických lodí dosažené zisky ohroženy sílou budoucího imperátora z Arkonu.

V soustavě Arkonu se všechno připravuje na 28. dubna pevně stanovenou imperiální inkarnaci, korunovaci Atlana na imperátora v rámci konstituční monarchie. Na planetách Arkonu se shromáždí bezpočet reprezentatů jiných světů. Kvůli Cuelemnské aféře3) podezřívá Atlan Linguidy, že jsou půvoci na něj spáchaného atentátu. Fulgen dostane arkonidské státní občanství a začne jako nový člen ITK pracovat s roku 1162 NGL na Arkonu I do provozu uvedenou velkosyntronikou ZEKOMARK (Centrální velení Arkonu). 14. dubna se ukáže, že data, která Fulgen tajně získal ze Stiftermannské syntroniky byla speciálně připravena, protože v ZEKOMARKU vnizkne manifestace vysoké energie, která se podobá Fulgenem milované, bývalé agentce WIDDERU Ondri Nettwon4). Útvar, který má Atlana zabít, se ale podaří zneškodnit.

17. dubna sdělí Wossonow Atlanovi, že ve fragmentu bývalé planety Arkon III5) objevil skrytou automatickou továrnu, kde se vyráběli odhmotňovací uzávěry. S těmito přístroji, které měli být zřejmě naloženy během zmatku při korunovační slavnosti, mohou být ze vyřazených a nefunkčních transformačních děl na lodích určených ke zešrotování opět udělány provozuschopné zbraně. O pět dnů později potká Wossonow na asteroidu Han-Shui-P'ona, kterému byl zřejmě předán obsah rozhovoru mezi Atlanem a bývalým poslem WIDDERU. Velitel kartanské delegace vyjasní, že se kdosi pokouší svalit na Linguidy vinu za atentáty na designovaného imperátora. Bezprostředně poté je na jiné části trosek zatčen ze Siftermannu III pocházející profesionální vrah Tissko Tentrich, který měl Atlana nalákat do pasti. Za slib volného odchodu a za odvezení na Lepso6) pomůže Tentrich 25. dubna odhalit spiknutí více než stovky arkonidských hodnostářů, kteří v silném imperátorovi vidí ohrožení své pozice a proto uzavřeli smlouvu se stiftermannskými zločinci. 27. dubna se Atlan definitivně veřejně zřekne korunovace a pocty imperátora z Arkonu.

Dříve než Arkon opustí, ukáže Han-Shui-P'on Wossonowovi 28. dubna záznam, ve kterém Frando Alai7), mluvčí linguidské delegace, vysvětluje, že jeho národ stojí pod ochranou mocné bytosti, ke které co nevidět má být podniknuta pouť, aby se jí přiznala úcta. V souvislosti s cílem tohoto procesí je jmenována soustava Verth. Zdánlivě nedopatřením zabije Wossonow Tentricha, který s CITY OF LEPSO opustí Arkon, pomocí rádiově vyvolané psionické exploze.

Aktuální data:
26.1.2022
1565 před NGL
1. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459605.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál