Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1545
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1545
Název:Světy Truillau
(Die Welten von Truillau)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Linguidové
Vydáno poprvé:1991
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1170 / 1171 NGL = 4757 / 4758
Zajatí na rezidenční lodi - v moci Strážce
Hlavní postavy románu:

Gesil - Rhodanova žena na rezidenční lodi Strážce

Conn-Y-Spreik - Hamakau

Strážce z Truillau - neviděný se nechá pozorovat

Pak-O-Noor a Quest-U-Rag - černí pasažéři na CASSADEGE

Serb-A-Sherba - velitel CASSADEGY

Bezprostředně poté co Kaldar Gesil1) v září 1170 NGL dovezl do CASSADEGY, jedené ze tří rezidenčních lodí pod velením Serb-A-Sherba, je zabit Hamakauem Cyrr-A-Kjusem, který člun vyslance přivede k explozi. CASSADEGA je tvořena plošinou, na kterou jsou přimontovány tři s mnoha nástvbami pokryté pyramidy se šestihrannou základnou. V prostřední a zároveň nejvyšší pyramidě se nachází tabuizovaná zóna, ve které je palác Strážce. Jako host je Gesil v tomto sektoru pocítí Gesil po dvou měsících díky phrenopathii přítomnost vládce Truillau, nikdy ho však nepotká. Na mentální úrovní jí ale dá vědět: »Potřebuji tě, Gesil!«

Počátkem prosince naváží Hamakaové Pak-O-Noor a Quest-U-Rag, dva druhové Cyrr-A-Kjuse, kteří se tajně propašovali do rezidenční lodi, kontakt s Gesil. Protože Strážce kvůli normalizaci jejich těl nenávidí, projeví Perry Rhodanova žena vůči Serb-A-Sherbovi přání, aby Truillauny mohla vidět opět v jejich původních tělech. Velitel předá prosbu Strážci a ten mu nakáže, aby Gesil ukázal dva původní světy Truillaunů. Počátkem roku 1171 NGL navštíví inkarnace kosmokratky Hamakau, osmou planetu v systému Flinx, pozná, že Hamakau jsou původně jemné, velice krásné, letu schopné hmyzí bytosti, a je pobouřena jejich normalizací. Gesilin jediný důvěrník, sluha Conn-Y-Spreik, který je rovněž normalizovaným Hamakauem, zmizí poté na nějakou dobu. O třináct dnů později potká Gesil na Kontidu, jediné planetě slunce Opieel nemotorné, kořenům podobné Kontidy, pro které je zřejmě normalizace velkým ziskem. Strážce se pak s Gesil spojí mentální cestou, doufám, že se nyní všechno k dobrému obrátí, protože se ona teď znovu stala přístupná pro jeho emoce a potřeby. O něco později informuje Conn-Y-Spreik, který byl zřejmě nahrazen klonem, Gesil o tom, že Pak-O-Noor a Quest-U-Rag byli zřejmě popraveni, protože se pokoušeli zničit centrálu lodi.

27. května 1171 NGL má Gesil znovu mentální kontakt se Strážcem, který zřejmě dokončil prověřování jejího já. Zachytí zklamáním doprovázené myšlenky vládce: »Nejsi mi dost, Gesil!«