Perry Rhodan 1672 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1672
Název:Honba na Ennoxy
(Ennox-Jagd)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Velká kosmická záhada / Velká prázdnota
Vydáno poprvé:1993
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1207 NGL = 4794
Krouží kolem Mystery - při pátrání po klíči
Hlavní postavy románu:

Homer G. Adams - šéf Kosmické hanzy vede osobně expedici na Mystery

Urskan Szoszowosky - podceňovaný výzkumník přes životní prostředí

Zitha - Ennoxka reaguje vyloženě zvláštně

Scricor - terranský vědec

Passuba - tajemná cizí bytost

S loděmi QUEEN LIBERTY a ANSON ARGYRIS1) odlétají Homer G. Adams a Boris Siankow na Mystery. Nepozorován se propašuje assumarský symbiont Passuba, který se na své domovské planetě tajně usadil na zádech badatele Urskana Szoszowoskyho, na palubu QUEEN LIBERTY, aby pomstil neštěstí, které Ennoxové jeho národu způsobili. Ennoxký výzkumník Axem, který na Szoszowoskyho hledí s nedůvěrou, je zabit záhadným energetickým výbojem. Újma způsobená Ennoxce Zithě kvůli přítomnosti Passuby způsobí, že se její protesty proti letu galaktiků na Mystery jeví slabě a rezignovaně.

Na Mystery zabrání bezpočet kovových úlomků asteroidu rychlé objevení vypotřebovaného buněčného aktivátoru. Ze změny umělého hvězdného nebe vyčte šéfvědec Scricor zašifrované souřadnice, které skupinu space-jetů ale zavedou do nevinné pasti Zithy. Mezitím přistane Szoszowsky, který byl dočasně ovládán Passubou, sám na planetě a zkoumá mysterské vlky s chobotovými nosy. Passuba ho nakonec uvrhne do bezvědomí a vydá se zabíjet Ennoxy. Když Assumarer pozná, že svými parapsychickými schopnostmi dokáže pomstu provést také bez Szoszowoskyho, oddělí se od jeho těla. Výzkumník, který disponuje vědomostmi bývalého symbionta, informuje Adamse a Siankowa. Zitha informuje, že byly zabity děti Ennoxů. Když galaktiky vysazení malí roboti narazí na maličké jednotky, do kterých se Assumarer rozdělil, explodují.

Zatímco se Scricor domnívá, že Ennoxové existují v modelu universa, je Szoszowosky přesvědčen, že na Mystery v rozporu se svými druhy schopnými cesty zkratkou jsou nepohybliví. Výzkumníkem zpozorované světelné jevy zavedou Adamse a jeho lidi na stopu hledaného buněčného aktivátoru. Jen v jeho okolí jsou vidět fenomény, které připomínají polární záři. Zitha potvrdí nakonec Adamsovo podezření, že se jedná o existenční formu dětí Ennoxů a vyjádří se připravena odhalit některá tajemství svého národa.

Přes hypervysílačku ohlásí Ronald Tekener2), který byl jako Dao-Lin-H'ay2) a Julian Tifflor2) Adamsem zavolán na Mystery, svůj přílet s LEPSEM.

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál