Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1798
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1798
Název:Výrobna života
(Werkstatt des Lebens)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Velká kosmická záhada / Hamameš
Vydáno poprvé:1996
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1220 NGL = 4807
Letí na Acctol - svět biofórní katastrofy
Hlavní postavy románu:

Voltago - kyberklon sáhne po moci

Perry Rhodan - Pozemšťan se pokouší zachránit svět před zánikem

Ronald Tekener - Smíšek jako zachránce v nouzi

Colounshaba - Arcoana vypočte hyperprostorový fenomén

Michael Rhodan - zvuk sirény je mu nebezpečný

V přítomnosti Perryho a Michaela Rhodana, Atlana, Reginalda Bulla, Icho Tolota, Alasky Saedelaereho, Ronalda Tekenera, Homera G. Adamse a dvojčat Vandemarových přejde v okamžiku, kdy Aachthor zemře, aura Mocného na Voltaga. Kyberklon nabere rysy Aachthora a vyzve nesmrtelné v jeho neomezené aroganci, aby pokračovali k cíli. Vysvětluje, že Tolotem pozorovaný otisk nádrže biofóry vzniknul aktivací CHASCHU a ostatních zařízeních Roachů. Protože po zkáze Giniuszoccy jejich vliv zanikl, může být biofóra nyní uskladněna na palubě spórové lodě. Obrovská loď letí do centra Queenerochu, kde Voltago, podporován aurou Rytířů Hlubiny, paradary dvojčat Vandemarových a vitální energií nositelů buněčných aktivátorů, začne navazovat spojení s nádrží biofóry. Jeho experimenty naruší pětidimenzionální kontinuum a to vytvoří strukturální trhliny a hypertřesení.

Z pověření Voltaga vyrazí MONTEGO BAY, LEPSO a LAMCIA, aby vyhledali markantní body Queenerochu. Dorazí nakonec do soustavy, jehož pátá planeta dostala od Roachů jméno Acctol. Nad planetou je vidět pentagonikositetetraeder, který se podobá fenoménu pozorovanému u Syssodu. Colounshaba ho interpretuje jako projekci nádrže biofóry, která v hyperprostoru neustále mění stanoviště, aby se dala hůře objevit. Hyperzaměřování ukáže, že nádrž na základě aktivit Roachů vykazuje strukturální trhlinu a galaktikové pozorují, jak se jeden tetraedrový kontejner s biofóou s délkou hrany 20 metrů materializuje v normálním prostoru a svůj obsah vysype nad Acctolem. Se dvěma space-jety přistanou Michael Rhodan a Ronald Tekener na džunglovité planetě, která v jen 200‘000 starém hvězdném katalogu Roachů je označována za sterilní svět, mezitím ale bují životem. V nemilosrdném existenčním boji se s nevysvětlitelnou rychlostí vyvíjí na Acctolu bizarní živí tvorové. Michael Rhodan s jeho průvodci Verenou Cassel a Frielem Ponsentem jsou přilákáni psionickým zpěvem sirén do život ohrožující pasti. Když je Tekener osvobodí, zničí Voltago, který s AACHTHOMEM dorazil nad Acctol, planetu s odůvodněním, že nestrpí žádný zkažený život v kosmu. Tekener si spontánně vyvine podezření, že kosmokraté zasívají život pomocí biofóry jen proto, aby ho později mohli sklízet. Colounshaba se domnívá, že Roachové ve snaze posílit své tělesné a duchovní schopnosti i nad svým centrálním světem, pátou planetou systému Guinnekh, otevřeli kontejner s biofórou. Vlivem Noon-kvant se nekontrolovaně zvýšila jejich duchovní schopnost až na hranice pomatenosti, takže se rovněž zvětšenou agresivitou vzájemně vyhubili a zničili svou hlavní planetu. Mila a Nadja Vandemarovy, kteří se společně s Alaskou Saedelaerem zdržují v LAMCII, uzavřou podle instrukcí Colounshaby trhlinu v nádrži biofóry pomocí svých paradarů.

Čtyři kosmické lodě se vrátí ke stanovišti spórové lodi. Poté co Voltago vytvoří kontakt s nádrží biofóry, materializuje se bezpočet kontejnerů uvnitř spórové lodě a spojí se tam do jednoho masivního, stříbrně se třpytícího bloku. Současně získá hypertřesení na síle.