Perry Rhodan 1791 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1791
Název:Mláďata
(Die Brut)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Velká kosmická záhada / Hamameš
Vydáno poprvé:1995
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1220 NGL = 4807
Na úrovni kalichů - kreatury hrůzy se líhnou
Hlavní postavy románu:

Reginald Bull - nositel aktivátoru je ve velkém nebezpečí

Dino Gonkers - Pozemšťan vidí fasetu strachu

Tréogen - noční můra si hraje s oběťmi

Atlan - Arkonidan nabádá k opatrnosti

Perry Rhodan - Pozemšťan má lhůtu 28 hodin

Reginald Bull, Fink Petticul, Fherll Checkert, Dino Gonkers a Belavere Siems jsou propuštěni v úrovni kalichů z biomasy a zažijí, jak z hustého materiálu vychází bezpočet chimér typu Tréogena, které ovládají vlnosprintováni a dokáží se telepaticky dorozumívat.

Monstrózní bytosti okamžitě zaútočí na galaktiky kolem Perryho Rhodana, kteří se zdržují u dálkového karuselu Nundoru. Ačkoliv jsou ještě nezkušené a kromě toho menší než Tréogen, padnou jim hned za oběť tři lidé. Rhodan nechá proto oblast kolem karuselu a korvety uzavřít paratronovým štítem. Aby Tréogeny držely dál, zakáže Rhodan, aby se na ostatních Levelech používaly pro Nundor odpovědné segmenty dálkových karuselů. Evoluční rovina Levelu 13 je chráněna také energetickou závěrou před chimérami. Protože evakuace všech Levelů v udané lhůtě 28 hodin se jeví nemožně, obrátí se Pozemšťané přes vypravěče z NETWORK II na s Gomaš Endreddem spojenou Hamillerovu trubici. Když Endredde vysvětluje, že Aachthor, velitel čtrnácti velkých podniků, ho varoval a potrestal by ho, kdyby odmítnul, dozví se Rhodan, že nastávající zkáza Levelů je nevyhnutelným důsledkem plánu zmrtvýchvstání1). Jen Aachthor to může ovlivnit. Během rozhovoru je stále více jasné, že biomasa úrovně kalichů a tak Tréogen přebírají kontrolu nad Gomaš Endreddem.

Mezitím je Fink Petticul chimérami zvlášť bestiálním způsobem zavražděn. Reginaldu Bullovi způsobí schopnost chimér pronikat pevnou hmotou těžké vnitřní zranění a Fherll Checkert, Belavere Siems a Dino Gonkers se nositele aktivátoru pokusí dostat do bezpečí. Tréogen, který postaví do čela chimér, je ale přemůže, odnese je k dálkovému karuselu, vytrhne Bullovi před očima ostatních galaktiků aktivační čip z těla a pak se stáhne. Až na Atlana, Alasku Saedelaereho, Icho Tolota, Voltaga a deset dobrovolníků pošle Rhodan všechny průvodce na Mollen. Proti Rhodanově vůli zůstane ale i Homer G. Adams a Cyrn Dow na Nundoru. V jednom výpadu jsou Fherll Checkert, Belavere Siems, Dino Gonkers, Reginald Bull a buněčný čip zachráněny. S posledními silami naléhá Hamiller na Rhodana: »Najděte Aachthora a varujte ho. Ale buďte přitom na pozoru. Biokomponenta už vyslala bojovníky!« Biomasa, která nyní Gomaše Endreddeho kompletně kontroluje, zapne spojení k Nundorskému dálkovému karuselu, přes kterou chiméry proniknou do nitra paratronové bubliny. Tréogeny skočí na čtyři korvety, zatímco Rhodan, Atlan, Saedelaere, Tolot, Voltago, Adams, Dow a dva jediní přeživší dobrovolníci s Bullem, Gonkerem a oběma ženami přejdou na Level 14. Za nimi zanikne černé pole dálkového karuselu, které představuje spojení na Zeytter.

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál