Perry Rhodan 1757 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1757
Název:Konečná stanice smrt
(Endstation Tod)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Velká kosmická záhada / Hamameš
Vydáno poprvé:1995
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1220 NGL = 4807
Dekódují stará data - stopa vede na Aquonii
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - nesmrtelný Pozemšťan je konfrontován

Cyrus Morgan - šéfvědec předloží senzaci

Stephan Origer - Imprint-Outlaw velí flotile 386 lodí

Cyrn Dow - bývalý Hanzovní specialista s neproniknutelným tajemstvím

Michael Rhodan - předvídá osud

Pod vedením Stephanova Origerova klínového křižníku CIRCINUS se peloton 386 lodí Outlaws přiblíží k Hirdobaanu. Protože věří, že zobrazoval jeho otce Cynana Dowa1), zničí Cyrn Dow2) 15. července 1220 NGL v CIRCINUSU obraz z Toma II pocházejícího Samuela Nyrtii, který se uchýlil k malířství, když překonal nemoc. Po událostech na Misoma II3) se Cyrn Dow zdržoval nejdříve v klinice na Teře, kde mu paravědec Gunnar van Bodem objasnil, že vize jeho otce pochází z jeho podvědomí. Krátce před zavřením bazaru navštívil Dow KOROMBACH4), stal se závislákem a přešel na palubu CIRCINUS, poté co mu hamamešská iluzorní pyramida odebrala jeho schopnosti a on zmeškal odlet Adamsova TANKSETU. 16. července se opět ohlásí duch Cynana Dowa a vyzve svého syna, aby ho znovu stvořil. Přitom zmíní, že Cyrnova matka byla již dlouho mrtvá, když on své děti vytvořil ve zkumavce5). Cyrn Dow svého otce odmítne. Když bezprostředně poté dva zmatení závisláci hrozí, že posádku CIRCINU zabijou snížením teploty, protože tak chtějí získat pomocný člun, podaří se Dowovi, cíleně použít své jen neúmyslně ztracené nadpřirozené síly6) a oba Outlaws přinutit ke kapitulaci.

V BÁZI se posádka mezitím pokouší další závisláky na Imprintu, kteří do Hirdobaanu dorazili, odradit informacemi o malé galaxii od dalších letů. Nově příchozí a navrátilci jsou od Arla Rutanových Ertrusanů zásobeni lékařskými prostředky. 21. července potvrdí závisláci ze SIAMESE GIRL7), že Guckym získaná činka nemá žádný psionický Imprint.

24. července dorazí flotila kolem CIRCINUS k BÁZI. Aby ho nepoznali, vezme si Dow při návštěvě nosné lodi masku. Aniž by si to uvědomil, potká svou sestru Cytu Dow8) a má potom pocit, jako by měl v těle kotvu. 26. července vyrazí CIRCINUS a jeho konvoj k následování Adamse do Oktantu Jondoron. Nyrtii koncentruje své malířské umění mezitím zcela na Cyrna Dowa. Zatímco ho stále intenzívněji zobrazuje, zjistí Tomanec, že v Dowově hlavě existují dvě vědomí, a vypadne nakonec při pokreslování výstupní komory do vesmíru. Dow vidí v obrazech Nyrtiiho, že v jeho hlavě vedle dvou obydlených komor existuje třetí, prázdná9).

Po odletu CIRCINUS spatří Michael Rhodan obraz Cyrna Dowa a protože zná jeho tajemství, vydá se okamžitě hledat Cytu Dow, která mezitím zmizela. Ve skutečnosti se ale v bezvědomí dostala do hrsti obchodníků s rukojmími, nakonec je ale osvobozena. Po jejím probuzení si bručí stejnou píseň o havranovi, která se honí hlavou také jejímu bratrovi10).

Současně se v BÁZI vědcům kolem Cyruse Morgana podaří dekódovat na Antantotasu objevený datový nosič:

V roce 834 NGL vyslal obchodní kníže Galavan z Mereoschu karavanu do dvacet milionů světelných let vzdálené galaxie Aquonia. Když se po šestnácti letech vrací, jsou Hamamešané okouzleni technologií činek z Aquoniů, nemohou jí ale dekódovat. O pět let později se mocná karavana vydá do Aquonie. Technika, kterou po dalších 16 letech přivezou do Hirdobaanu, je okamžitě postoupena do centra malé galaxie. O pár let později následují karavanu miliony náruživých insektoidních Aquonierů. Nenajdou ale v Hirdobaanu začarované zboží a najednou zmizí. Galavanův nástupce Rogenol, který svému jmenování vděčí Maštarovi, odstraní všechny technické relikty obchodní karavany do Aquonie, ale strážci Infothéky z Antantoty tajně zakázané vědomosti uchovají11).

Aktuální data:
7.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459767.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál