Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1787
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1787
Název:Otroci okrsku
(Die Sklaven des Bezirks)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Velká kosmická záhada / Hamameš
Vydáno poprvé:1995
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1220 NGL = 4807
Třicet milionů galaktiků - potřebují pomoc zvenčí
Hlavní postavy románu:

Cyrn Dow - muž bojuje špatnou bitvu

Perry Rhodan - Pozemšťan operuje s BÁZÍ v Endreddově okrsku

Myles Kantor - jeho komando narazí na nepochopitelnou bídu

Piet Pieters - Pozemšťan v Rhodanově skupině

Cynan Dow - vražedný otec se probouzí

V téměř neprostupné hvězdné džungli Endreddeho okrsku se BÁZE blíží k planetě Mollen, která jako třetí obíhá kolem načervenalého slunce v Oktantu Ammach. Zatímco ATLANTIS a čtyři korvety letí na Pattrido a CIMARRON pod vedením Alasky Saedeleareho se dvěma korvetami odlétá na Zimbag, startuje Perry Rhodan s korvetou BAS-KO-17 SCOUT 2. prosince 1220 NGL k Mollenovu měsící Nundor, aby našel Reginalda Bulla a jeho průvodce.

Současně odlétá Myles Kantor s korvetami CASTOR a POLLUX k Mollenu a najde mnoho sugestivně zotročených galaktiků, kteří jsou na prahu smrti. Na Mollenu se nachází také Cyrn Dow1), kterého mentální moc jeho otce o několik týdnů dříve přivedla na Zimbagu a Pattridu k Atlanovi a dalším fázovým skokanům2). Cynan Dowově duchovní přítomnosti vděčí mladý Pozemšťan také své imunitě proti všudypřítomných opravárenským rozkazům. 1. prosince ho už jen vědomí jeho sestry Cyty3) zadržuje od sebevraždy, poté co jeho milenka Vany Blayssys, Akonanka z CIRCINUS4), zemřela na vysílení. Když Kantor s CASTOREM přistane u dálkového karuselu Tor 12, převezme Cynan Dow kontrolu nad tělem svého syna. Marně se Cyrn Dow pokouší příchozí varovat. Když kolem jeho těla vznikne požár, je ochromen paralyzačním zářením. Kantor nechá Dowa, kterého před mnoha lety potkal na CHIMAIŘE5), odnést do korvety. V nepohyblivém těle se Cyrn a Cyta pokoušejí bojovat proti svému otci, ale ten nad jejich vědomími vyhraje. Cynan Dow pak svému synu vypráví svůj příběh:

V počátečních letech 12. století NGL patří Cynan Dow a jeho paní Alma, kteří oba pocházejí z kolonie Cynus III, k vedení proti Cantarům bojující tajné organizace WIDDER6). Když Cantorvé Almu Dow při akci zabijí, unese Cynan Dow space-jet WIDDERU a zaútočí sám na cantarskou vesmírnou pevnost7). Přitom je zasažen tvrdým zářením a zachrání se u svého bývalého učitele Ednata, který jako poustevník žije na planetě Omala. Ednat vyvine latentní paradar Dowa tak, že bývalý člen WIDDERU může sám svou vůli zabíjet živé tvory. Na smrt nemocný Dow, který se nemůže vyrovnat se ztrátou Almy, zuří na několika planetách a zavraždí nakonec 287 kolonistů na Gorontoze. Se svou vlastní smrtí před očima na Omale nechá jako nástroj pomsty naklonovat ze svých buněk Cyrna a Cytu. Ještě před jejich narozením objeví Homer G. Adams úkryt svého bývalého spolubojovníka, pokusí se mu křivdu rozmluvit, je ale nucen nakonec Cynana Dowa v sebeobraně zabít. Obě nenarozené děti Adams vezme s sebou.

Vědomí Cyty Dow vědomí zanikne pod mentálním tlakem otce. Jednoduchá rýmovačka »To je čas havrana, přišel, se najíst, na prsa chlapce, poděkovat za své dary...«, který Alma a Cynan Dow kdysi spolu vymysleli, jsou pro Cyrna Dowa symbolem apokalypsy8).

Také Harold Nyman a Esker Harror, kteří hledají Homera G. Adamse, dorazí ke Kantorově korvetě. V CASTORU, POLLUXU a SERUNech začíná selhávat syntronika. 3. prosince odlétá Kantor a jeho skupina do blízkosti stanice NETWORK. Tam jsou galaktikové napadeni Tréogenem. Kantor se pokusí s pěti korvetami NETWORK dobýt, ale Tréogen zabije 13 jeho lidí. Když se galaktikové stáhnou, přeruší hrozivá bytost své útoky. Zatímco roboti mrtvé otroky Endreddeho pohřbívají, pokouší se lidí živé odvést do bezpečí.

Mezitím objeví Rhodan a jeho společníci na kontinentu Prskavka na Nundoru zbytky WIZO9) a genetickou továrnu s hamamešským teráriem a mumii Roacha9). V údolí kalichů8) uniknou vábení červené biomasy9), ve které Bullova skupina zřejmě zmizela. Uvnitř kalichovité nádoby se výzkumní roboti starají o útvar, který připomíná cizorodé embrio. Aniž by objevil stopu pohřešovaných, vrací se Rhodan 3. prosince se SCOUTEM zpět k BÁZI.

Korvety BÁZE začínají ze všech Levelů odváže polomrtvé závisláky do nosné lodi.