Perry Rhodan 1758 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1758
Název:Robočlověk
(Der Maschinenmensch)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Velká kosmická záhada / Hamameš
Vydáno poprvé:1995
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1220 NGL = 4807
Je rukojmím admirálky - jeho cílem je kontejnerový svět
Hlavní postavy románu:

Teaser Kroom - duchovní něco omezuje robočlověka

Stomal Zystaan - absolutně ledová »admirálka«

Gyrengo - Tomopat se zajímavými schopnostmi

Scherckel a Grozzer - dva adjunkti ve vážných potížích

Rhiad Hergel - bývalý nájemný vrah jako bezpečností referent

Po svém příletu do Hirdobaanu vyrazí lodí AKONIA vedená flotila Outlaw Stomal Zystaany1) okamžitě do Oktantu Grencheck, od Mléčné dráhy nejvzdálenějšího sektoru. Aby mocné malé galaxie vyprovokovala k reakci, provádí bývalá admirálka cílené sabotáže a teroristické akce. Na Horrighu, planetě poblíž pohraniční stanice WETTEG, objeví Teaser Kroom a Gyrengo jménem Kschuschii nazvanou sochu bytosti, která zároveň připomíná pulce a rybu. Ve velkém, olejnatou tekutinou naplněném bazénu, obsluhují Hamamešené cizorodý antigravový jeřáb, který původně pochází od Kschuschii. Porrvich, obchodní pán z Horrighu, zalarmuje Fermyydy, ale Stomal Zystaan jde z cesty duhovým lodím a nařídí okamžité stažení.

Akonská flotila terorizuje padesát dalších světů. Také zde jsou Hamamešany používány prastaré přístroje Kschuschiů. Na planetě Schoeer zjistí Outlaws nakonec, že flotila závisláckých Unithanů rovněž běsní v Grenchecku. 31. července 1220 NGL předá obchodní kníže Martosch z Grenchecku, který sídlí na Kyschnochu, čtvrté planetě slunce Kys, Stymal Zystaaně souřadnice kontejnerového světa Torresch2). V oceánu tohoto vodního světa, který jako jedná planeta krouží kolem modrého slunce, se prohánějí dva tisíce kovových platforem o průměru 9800 metrů s trychtýřovitými nástavbami o výšce tisíc metrů. Admirálka hrozí, že 2. srpna zničí všechna technická zařízení Torreschů a požaduje ultimativně dodávky Imprintu. V symbolickém kódu oznámí neznámý jako termín dodání 5. srpna a požaduje přesný počet závislých. 4. srpna obklíčí dva tisíce Fermyydských lodí Torresch, nezaútočí ale.

Mezitím pracují Gyrengo a Teaser Kroom na útěku. Se svými tajnýma hadovitýma rukama, které zřejmě mají vlastní život a mohou stejně tak zabíjet jako léčit, získá Tomopat malé detonátory, které Styamala Zystana ukryla do čelenky naivního robočlověka. Teaser Kroom otevře nakonec trezor admirálky a ukradne tolik protijedu, kolik on a jeho kamarád potřebují, aby Taggelion-Griobal trvale zneutralizovali, se kterým si Stymala Zystaana drží v závislosti je a další důležité osoby flotily. Zatímco 5. srpna na Torreschu a v lodích Outlaws pětidimenzionální fenomény dosáhnou vrcholu, opustí Gyrengo a Kroom tajně AKONII. Nekontrolovaný útěkový manévr zavede jejich space jet do korony bezplanetárního, cizího slunce. Kolem něj krouží stovky prastarých kosmických lodí Kschuschii, které se podobají šestihranné hvězdici a jsou naplněny z Horrighu známou kapalinou. Z jednoho počítače zjistí Gyrengo a robočlověk, že Kschuschii před 800 lety byli ve své 30 milionů světelných let vzdálené galaxii Thooriol konfrontováni s hamamešským zbožím a nakonec jako závisláci odletěli do Hirdobaanu3).

Na Torreschu navštíví Stymal Zystaana zcela sama trychtýřovitou plošinu, ve které se materializují tři kontejnery s 220‘000 kostkami Imprintu. Krychle mají délku hrany 12 centimetrů a třpytí se v barvách mezi rudou a žlutou4).

Aktuální data:
7.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459767.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál