Perry Rhodan 1762 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1762
Název:Výpad na Schingo
(Vorstoß nach Schingo)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Velká kosmická záhada / Hamameš
Vydáno poprvé:1995
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1220 NGL = 4807
Chce osvobodit starého přítele - a potká knížete z Ammachu
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Pozemšťan chce osvobodit dva staré přátele

Clarven - obchodní kníže Oktantu Ammach

Halena Diza - kancléřka sleduje zřejmě vlastní plány

Michael Rhodan - hledá na Shouracharu stopy

Ten-Or-Too - velitel Fermyydů na Schingo

Coram-Till - Cryper pomůže při osvobozovací akci

U pohraniční stanice SCHERMOTT, stanovišti BÁZE1), zřetelně zeslábne příval závisláků z Mléčné dráhy. Současně se vypravuje, že se v Oktantu Grencheck objevilo Imprint-zboží2). S Assyn-Steyovou VONAU dorazí Coram-Till k BÁZI a přinese Perry Rhodanovi zprávu, že Fermyydové zajali Atlana a Ronalda Tekenera a odvezli je na vězeňský svět Schingo (Peklo). Aby napětí mezi Hamamešany a galaktiky dále nezesiloval, chce Rhodan nejdříve vyjednávat a odlétá s MONTEGO BAY a křižníky FELLMER LLOYD3), AMAGORTA4) a LOVELY BOSCYK5) ke Clorechu, hlavnímu světu Oktantu Ammach, který jako třetí planeta krouží kolem slunce Iss. Clarven, obchodní kníže z Ammachu, je jedenáctileté dítě, které usedlo na trůn, protože se jeho otec Orchin s ACHTISH zřítil do slunce Hajjd. Tuto nehodu údajně zinscenoval Maštar Grirro6), když Orchid, který vášnivě sbíral relikty cizí kultury, získal hluboký náhled do tajemství Hirdobaanu a upadl proto v nemilost u Gomaše Endreddeho. Právní záležitosti na Clorechu vede ctižádostivá kancléřka Halena Diza, zatímco Clarven většinu času tráví ve fiktivním světě Shourachar, virtuální realitě generované stojem z centra, která odráží situaci v Hirodbaanu. Halena Diza odmítne Rhodana a jeho společníky jako spojence Cryperů, ale Sydorrier Eiderlo přivede Pozemšťana, jeho syna Michaela a Coram-Tilla, který se vydává za Artam-Coma, do rezidenčního ostrovu Seyllen, na kterém se Clarven zdržuje poblíž tisíc metrů vysoké, prastaré kosmické lodi. Ve virtuální realitě Shouracharu poskytne mladý kníže galaktikům pohled do zařízení na Schingu, jehož plány on sám navrhnul.

MONTEGO BAY a jeho doprovodné lodě vyrazí poté na Schingo, jedinou planetu systému Demmyd. Na základě svých vědomostí a technické svrchovanosti mohou Perry a Michael Rhodanovi se dvěma oddíly ochraně deflektoru proniknout do vězení. Jsou ale objeveni Fermyydy a zapleteni do boje, který skončí až když Rhodan vezme Ten-Or-Tooa, velitel Schingu, jako rukojmí. V Atlanově cele najde Rhodan pouze vyprchanou Imprint-kostku, a Ten-Or-Too vysvětluje, že si božský Gomaš Endredde Arkonidana přivolal k sobě7). Také Tekener je pryč8). 15. srpna 1220 NGL propustí galaktikové Ten-Or-Tooa a vydají se zpět k BÁZI9).

Aktuální data:
23.10.2021
1566 před NGL
34. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459510.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!