Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1774
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1774
Název:Smíškova cesta
(Der Weg des Smilers)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Velká kosmická záhada / Hamameš
Vydáno poprvé:1995
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1220 NGL = 4807
Zmatky v Endreddově okrsku - a první výslech Maštara
Hlavní postavy románu:

Ronald Tekener - Smíšek se probojovává Endreddeho okrskem

Homer G. Adams - bývalý šéf Hanzy se znovu stává workoholikem

Baniffee - takzvaný chameleonský muž se překoná

Gucky - Ilt vyslýchá Maštara

Atlan - Arkonidan má pro Smíška novinky

Na krystalickými lesy pokryté planetě Bagotta se materializuje Ronald Tekener1), který se jako fázový skokan zas a znovu zde objevuje v tmavozeleném poli Peterssonova útesu, jak byl dálkový karusel Levelu 12 pojmenován po Janu Peterssonovi, který se zde jako první z bývalých Imprint-Outlaws objevil2). Od Borna Umkheteho3) se Tekener dozví, že Homer G. Adams, Harold Nyman a Esker Harror3) se zdržují na Levelu 3 na Zimbagu. Vyvinuli si patologickou hyperaktivitu a patří tak k workoholikům, kteří vedle Techno-proroků4) a od Levelu k Levelu cestujícím dělníkům tvoří třetí největší skupinu bývalých závisláků na Imprintu.

Přes dálkový karusel Hades se Tekener dostane na Zimbag a setká se s Adamsem v nejhlubší přístupné oblasti podzemního zařízení. Bývalý šéf Hanzy, který společně s Harrorem a Nymanem kolem sebe vytvořil skupinu třiceti obob, vidí centrální poruchu v Endreddově okrsku ve zdrojích chvění, které Levely v pravidelných intervalech postihuje. Protože jejich původ leží v nitru planety, snaží se Adamsova skupina s podporou Operátorů proniknout do smrtících, tmavomodrým uzavíracím polem chráněných hlubších podlaží, aby tak Gomaši Endreddemu bojem proti třesení cíleně mohli pomoci. Přitom se workoholikům podařilo deaktivovat už dvě uzávěry a dostat se do dvou dalších podlaží. Zde jsou defektní prastaré stroje liánovitě protkány proudovitým, bronzově zbarveným konglomerátem zřejmě zcela neporušené technologie, jejíž organické stavební prvky se mohou samy regenerovat a která je označena jako evoluční technika5). Nyman si zdánlivě vzpomíná, že takovéto konglomeráty spatřil, když během první Expedice Coma dočasně zmizel v oblasti NGC 47936). Je si také jistý, že jméno Gomaš Endredde neslyšel8) poprvé od Somerů na Lokvorthu7).

Vyprávění Tekenera o jeho pravidelném nevysvětlitelném mizení ale Adams vůbec nevěří. Ve víře, že ho chce Smíšek trikem odvrátit od jeho povinností, ho po jeho opětovném vynoření na Levelu 12 nechá několikrát zatknout Opera-roboty. Z planety Stup9) pocházející mutant Baniffee, který jako chameleónský muž může svůj vhled libovolně měnit a tak dokáže přijmout i Tekenerův vzhled, pomůže Pozemšťanovi v útěku. Výstřelem Opera-robota je ale Tekener zraněn v obličeji. Když se příště vynoří v dálkovém karuselu v Bagottě, je jeho rána odborně lékařsky ošetřena10). Po následující materializaci objeví do své kombinézy vyřezanou zprávu Dao-Lin-H'ay, že se Atlan nachází u dálkového karuselu Schrett. Tekener sice Arkonidana propásne, nechá mu ale přes Ferronku Amiko informace o sobě a o Adamsově projektu na Zimbagu a potká Atlana, Reginalda Bulla a Finka Petticula11) nakonec o dva dny později 14. října 1220 NGL u dálkového karuselu Hades. Zatímco Opera-roboti, kteří si všimli fenoménu fázových skokanů, Belavere Siemse, Dino Gonkerse a Fherlla Checkerta11) během jejich On-fáze pravidelně vězní na Levelu 7, objeví Atlan a jeho druhové aktivní zaměřovací zařízení, které jako Opera-rušička (OSS) dá použít proti robotům. Smíšek se dozví o osudu ostatních fázových skokanů a o operacích galaktiků na Schingo12), Vendrai13) a na Borrengoldu.

Mezitím přiveze MONTEGO BAY Maštara Morrana do systému Demmyd14). Dvojčata Vandemaerova prozkoumají maštarův emblém a najdou tam senzory a vysoce výkonné vysílací a přijímací zařízení. Stejně tak je Mašthom zajištěn sebedestrukčním zařízením. Komplikovaný opasek disponuje termozářičem, dezintegrátorem, dvěma neurobiči, dálkovým, odposlouchávacím a zaměřovacím zařízením a také holoprojektorem. Ačkoliv Morran odmítá jakkoliv kooperovat s galaktiky a setrvává v tranzu, zachytí z něj Gucky během Michaeleme Rhodanem vedeného výslechu myšlenku, že Maštarové, kteří se rekrutují z ukradených hamamešských dětí15), jsou přesvědčeni, že v centrální oblasti Hirdobaanu žijící Gomaš Endredde na ně hledí jako na své inkarnace. Toto přesvědčení má počátek při iniciaci Maštarů v robotické komoře, v »lisu«, jejím dalším následkem jsou žluté fleky v oblasti očí15). Vyhodnocení výslechu udává, že názor Maštarů, kteří se označují za »vysoké kněze míru z Pendregge« a nedisponují žádnými komunikačními prostředky s Gomašem Endreddem, zřejmě lemován bludnou vírou16). Myšob zjistí ještě, že Maštarové, kteří nemohou vstoupit do Endreddova okrsku, se stáhli na poblíž kontejnerového světa Bodson ležící planetu Tampir v Oktantu Vankanton17).

Stejného dne převezme Baniffee na Levelu 4 od Tekenera OSS a převezme vzhled Smíška, aby dva stříbrné Opera-roboty odchýlil. Modrý Operátor ale Stupa zabije a zničí rušičku.