Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1769
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1769
Název:Endreddův okrsek
(Endreddes Bezirk)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Velká kosmická záhada / Hamameš
Vydáno poprvé:1995
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1220 NGL = 4807
Je fázovým skokanem - a přistane ve snové zemi hvězd
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan se jako nedobrovolný fázový skokan dostane do Endreddova okrsku

Thygerath - Akonan, které v Endreddově okrsku postihne hrozivý a nekontrolovatelný pracovní vztek

15. srpna 1220 NGL ztrácí Atlan, který se v cele na Schingo nachází v moci své Imprint-krychle1), vědomí. Probudí se na mlhou pokryté, cizí planetě u asi 80 metrů velkého kotoučovitého útvarů, jehož třináct zón září v různých barvách. V okolí se nacházejí velké haldy technických součástek. Na pokyn šišatého, modrého robota2) a z flotily Stomal Zystaany3) pocházejícího Akonana Thygeratha se Atlan obrací na vypravěče, jednoho ze stříbrných sloupů, kteří stojí před kantýnou, ze které jsou Akonané zásobováni jídlem.

Vypravěč oznamuje, že před věčností se božský Gomaš Endredde kvůli cizinci, který povraždil jeho národa, stáhl ze své domovské planety Merloath, světu míru, duchovní kultury a universálního zdraví. Své samotné určení přinášet vesmíru válek mír a život, už nemohl dále provozovat. Prchnul do Hirdobaanu, ve jehož vnitřku jako nová zárodečná buňka míru vznikl »Endreddeho okrsek«. Gomaš Endredde zformoval 14 planet podle určitého obrazu a dal jim označení Levely4). Atlan se nachází na Levelu 1, který má jméno Schrett. Level 2 je Thorsen, Level 3 Zimbag, Level 4 Bagotta, Level 5 Deffert, Level 6 Zonder-Myry, Level 7 Prullwegg, Level 8 Idigom, Level 9 Jonniel, Level 10 Pattrido, Level 11 Skeat, Level 12 Mollen, Level 13 Nundor a Level 14 Zeytter. Přes jako transmitery působící dálkové karusely, jejichž rozdílné barvy označují přístupové zóny k jednotlivým planetám, se dá pohybovat z jednoho Levelu k druhému. Jen Levely 13 a 14 jsou už dlouho dobu nepřístupné5). Cestování na jednotlivých Levelech je možné přes síť regionálních karuselů. V jejich sousedstvích se nachází jedenáct kantýn a trychtýřovitá věž, která poskytuje přístup k obrovským zařízením pod povrchem planety. Vypravěč dále udává, že na cestě k cíli, zachránit vesmír a naplnit ho novým životem, došlo asi k poruše6). Bez znatelného důvodu je božský nezvěstný. Úlohou Opera-robotů, ke kterým on sám také patří, je dostat Gomaše Endreddeho zpět do jeho okrsku. Protože jsou roboti ale omezeni, musí Atlan a ostatní na základě své kreativity a s pomocí bezpočtu technických prostředků, které si přinesli s sebou, v podzemí planety působit jako mechanici.

Poté co se v jedné kantýně nají, upadne Atlan znovu do bezvědomí a probudí se 16. srpna v Point Gomaš, u dálkového karuselu na Schrettu. Dozví se, že modří Opera-roboti provádějí jen jednoduché činnosti, stříbrní jsou vybaveni na práce v mikroskopické oblasti a rezavě červení představují organizátory. Ačkoliv dokáže odolávat všudypřítomnému sugestivním tlaku7), který Akonany žene k práci, doprovází Arkonidan Thygeratha k jeho pracovišti. V podzemní oblasti naplněné obrovskými pozitronickými zařízeními, která je uzavřena energetickým štítem, pozoruje, jak akonských psychovědec pln horlivosti, ale bez nutných znalostí zkouší opravit spínací jednotku. Atlan zratí znovu vědomí a objeví se, bez věcí, které mezitím sehnal, opět před tmavozeleným polem dálkového karuselu Point Gomaš, který označuje přístup k Levelu 12 Mollen.

V následujících dnech zachycuje Arkonidan svá zmizení a objevení holoprojektorem a zjišťuje, že se právě po třinácti hodinách a jedné minutě dematerializuje a po stejném období se opět vynoří z dálkového karuselu. Kromě toho navštěvuje ostatní Levely. Všechny vykazují teplotu 16.6 stupně, gravitaci 1.2 gravů a charakteristické haldy technického odpadu u karuselů. V atmosféře Zonder-Myry, Levelu 6, se vznáší létající loděnice, ve které Opera-roboti opravují na lodí z Hirdobaanu pečetní techniku. Na džunglovitém světě Zimbag, Level 3, existuje podobná létající továrna. Zas a znovu pozoruje Atlan, který si u Point Gomaš založil skladiště cenných předmětů, jak Levely navštěvuje zemětřesení8).

5. září pronikne Atlan u Point Gomaš do přísně střeženého vrchního patra kantýny a objeví v jeho chladivé atmosféře černočerné stroje, které se zřejmě starají o výrobu potravin a vysílají sugestivní vliv. V okamžiku, kdy Arkonidan vstoupí do úplně prázdné místnosti na střeše kantýny, materializuje se v transmiteru bezpočet high-tech zboží z Mléčné dráhy a shromáždění ustrašených lidí opustí tisíci Opera-roboty obléhaný dálkový karusel.