Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1766
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1766
Název:Fázoví skokani
(Phasenspringer)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Velká kosmická záhada / Hamameš
Vydáno poprvé:1995
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1220 NGL = 4807
Místo děje Schingo - bojují za Atlana a Tekenera
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Pozemšťan nařídí nový výpad na svět Schingo

Icho Tolot - Haluťan vede skupinku při útoku na Schingo

Gucky - Ilt má strach o svého nejstaršího přítele

Ten-Or-Too - fermský velitel má hlavu plnou neviditelných galaktiků

Aby ukončil její neustálou oscilaci, nechá Perry Rhodan mrtvolu Indry Priatar Jonos 3. září 1220 NGL odstranit roboty. Druhého dne odstartuje Pozemšťan s ATLANTIS a křižníky BAS-KR-8, BAS-KR-12 a BAS-KR-15 na Schingo, aby zachránil Atlana a Ronalda Tekenera. Fermský komandant Ten-Or-Too1) musí mezitím zvládnout vzpouru Cryperů na vězeňském světě, který kdosi neznámý pomůže na svobodu.

Na základě technické převahy mohou Rhodan a Alaska Saedelaere bez větších potíží se dvěma údernými oddíly proniknout do cely Atlana a Ronalda Tekenera a oba fázové skokany transmiterem přenést na ATLANTIS. Arkonský exopsycholog Danvar Solg ale padne do rukou Fermyydů. Zatímco se galaktické lodě vrací k BÁZI, zmizí Atlan a Tekener znovu, a materializují se po třinácti hodinách a jedné minutě opět v cele na Schingu, ve které se poprvé dematerializovali2).

Zatímco Dao-Lin-H'ay s NJALA letí do Oktantu Perm, vrací se Rhodan s ATLANTIS, CIMARRONEM, MONTEGO BAY, HALUTOU a dvaceti křižníky zpět na Schingo. Protože Fermyydé s novým útokem Galaktiků počítali, byla oblast kolem cel Atlana a Ronalda Tekenera mezitím zajištěna silným ochranným štítem, a Gucky, Icho Tolot, dvojčata Vandemarova, Arlo Rutanovi Ertrusané a Arkonidané z ATLANTIS narazí na roztrpčený odpor Fermyydů. Projektory štítů jsou nakonec deaktivovány smečkou Sourvantu. Jako protislužbu chtějí Sourvanti od galaktiků odvést k jedné základně v sektoru Ammach, ne ale ke svému domovskému světu Sourvant, planetě slunce Ourva v Oktantu Perm. Večer 10. září se podaří galaktikům na Schingo kolem cel fázových skokanů vybudovat dvě stabilní, paratronovými štíty chráněná předmostí. Danvar Solg se opět setká se svými druhy a vypravuje, že Ten-Or-Too je hluboce znejistěn a čeká na instrukce Grirrose, Maštara Oktantu Ammach. Lékařská prohlídka udává, že Atlan před krátkou dobou přijal stravu3), a Rhodan vydá instrukce, vyvolat u Arkonidana každou fázi vnitřní neklid a tak ho vzbudit3).