Perry Rhodan 1772 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1772
Název:Průvod vládců
(Zug der Herrscher)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Velká kosmická záhada / Hamameš
Vydáno poprvé:1995
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1220 NGL = 4807
Obchodní knížata na Borrengoldu - přichází k rozhodnutí
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Pozemšťan vidí už jen vojenské východisko

Bremse - prospektor z národa Stuuhrů zkouší uzavřít nové obchody

Deliga - Sydorrierka v nouzi

Coram-Till - Cryper se vyvine v cenného spojence

Karon z Omgenochu - obchodní kníže s jednoznačnými úmysly

Na Mommenu1) skončí 45letý trest vězení, který si Stuuhr Nbltsgndpfrdbrms1) musel odpykat, protože z roztrpčení nad vykořisťovatelnými podmínkami ukradl prospektorskou loď KRRZBRNF jejímu majiteli. Hluboce zadlužený opustí prospektor recyklační svět. Když ho Patruskee zásobí potravinami, aby ho odradili od přistání na nedotčené planetě, dozví se Nblsgndpfrdbrms v pohraniční stanici MAGGANIS, že Rani z Buragaru plánuje novou expedici k Jaskillu v galaxii Offantol2). Aby se k operaci připojil, odlétá Stuuhr ke Garnachu, rezidenčnímu světu v Oktantu Buragar2). Rani z Buragaru musí ale přerušit přípravy k expedici, aby následoval volání Maštarů. Od svého odletu na Borrengold se obchodní knížata pokouší vzájemně se troufnout senzačními exhibičními efekty. K družině kněžny z Oktantu Buragar patří také Nbltsgndpfrdbrms.

Mezitím dorazí flotila Cryperů k pohraniční stanici SCHERMOTT 3) a odlétá k Schingo. Odtamtud odstartují galaktikové a rebelové na Borrengold. Také BÁZE účastní operace. Perry Rhodan zůstane ale s ATLANTIS, NJALA a deseti dalšími křižníky u fázových skokanů na světě Fermyydů4).

Na Riau, čtvrté planetě modrého slunce Kaihina, pověří Maštar Morran XI. Karona z Omgenochu, aby se postaral o bezpečí planety Borrengold, která leží v jeho Oktantu. Přitom překvapí Maštar Karona u jeho milostných hrátkách. Zlost obchodního knížete přenese kancléřka Ziriin obratně na Sydorrierku5) Deligu, která je poté od Karona vystavena stále novým represáliím. Povinně navštíví Karonova rezidenční loď KRAU nejdříve zbytky planety Pendregge6), památné místo pro jen na 2.3 světelných let vzdálené planetě Borrengold uzavřený mír6), a odebere se poté do systému Riffta. Na jižním polárním kruhu Borrengoldu, druhé planety, se nachází na kontinentu Staama shromaždiště knížat, 1800 metrů veliký oktogon. Jeho osminy jsou obydleny právě tisícovkou vyslanců jednotlivých Oktantů, kteří se vždy u příležitosti Průvodu vládců vyměňují. Už při zahajovacím banketu 6. října 1220 NGL vystoupí napětí mezi jednotlivými obchodními knížaty otevřeně najevo. Karon z Omgenochu podráždí Deligu tak, že Sydorrierka jeho a Zirrinu zastřelí. Současně zaútočí galaktikové a Cryperové na Borrengold a prolomí bez potíží ochranný kruh fermyydských lodí. Nbltsgndpfrdbrms, který se Deligy naučil vážit, když navštívil původní svět svého národa Riau, pomůže Sydorrierce utéct. Deliga prchne s jedním z padesáti kluzáků. Když se galaktikové připravují k přistání, objeví se v Oktodromech oktogonu osm Maštarů. Nad oktogonem se vybuduje nový ochranný štít a bezpočet těžkých dělových kopulí vyjede najednou ze země Borrengoldu a začne střílet na lodě agresorů.

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!