Zuckermanovo spektrum

V Zuckermanově spektru se kromě jiného zobrazovali individuální frekvenční rozsahy hyperspektra, které odpovídali přirozeným psionickými silám živých tvorů.

Protože se Zuckermanovo spektrum národ od národa a dokonce od jedince k jedinci zřetelně odlišuje, dá se přijmout doměnka, že zobrazuje také jisté vlastnosti živých tvorů. Protože se zobrazuje ve formě diagramu, zdají být se frekvenční vzory zcela libovolné. Pouze silně ojedinělé schopnosti, jako telepatie nebo telekineze, se dají identifikovat pomocí zřetelných oblastí s velkými amplitudami v UHF oblasti hyperspektra. Zuckermanovo spektrum je proto nejdůležitějším pomocníkem při zkoumání paraschopností.

Předpokládá se, že zbývající, nediferenciovatelné oblasti Zuckermanova spektra odpovídají inteligenci, duševnímu rozpoložení a dalším vlastnostem živých tvorů. Někteří vědci dokonce tvrdili, že Zuckermanovo spektrum představuje model duše jedince. Většina těchto oblastí Zuckermanova spektra je ale dalekosáhle neprozkoumaná.

Aktuální data:
6.8.2021
1566 před NGL
4. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459432.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!