Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1827
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1827
Název:Útěk přes Bröhnder
(Flucht durch Bröhnder)
Autoři:Peter Griese, Robert Feldhoff
Cyklus:Thoregon / Tolkandové
Vydáno poprvé:29. srpna 1996
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1289 NGL
Hon na vesmírnou loď - přítel splácí dluh
Hlavní postavy románu:

Alaska Saedelaere - Terranec je konfrontován se vegaonickými komponentami.

Varkvaš - Slonovitý tvor se nachází v bezvýchodné situaci.

Orgelloc a Kjalup - Dva malí Raubyňané spřádají vražedný plán.

Cujandron - Vegaonická komponenta se vrací do své domovské galaxie.

Dorota - Bytost hledá naplnění.

Kummerogova kůže - Parazit vyvíjí iniciativu.

Na třech různých místech vesmíru jsou lidé ze Země zapleteni do událostí, které na první pohled nemají spolu nic společného. V Mléčné dráze, postižené politickým kvasem, obsadily tajemné ježatky desítky planet a nadále svou invazi eskalují. Lodě Ligy svobodných Pozemšťanů a jiných galaktických velmocí toho zatím příliš nepořídily.

Perry Rhodan, Reginald Bull a Alaska Saedelaere o tomto nebezpečném vývoji nemají ani ponětí. Při průzkumu planety Trokanu, „druhého Marsu“, vešli do tzv. Hřibu a zmizeli. Octli se na Mostě do nekonečna, po něm se dostali do Arzenálu moci, kde objevili pozůstalost jakési prastaré civilizace. Tam se rozdělili.

Rhodan a Bull se odvážili znovu na Most do nekonečna, ale vyšli v galaxii Plantagoo. Nezbývá jim nic jiného než útěk vpřed - musí nalézt Galorňany, tajemné vládce galaxie.

Alaska Saedelaere se zase dostal do galaxie Bröhnder, kde se nejdříve musel bránit bandě pirátů a potom uzavřel přátelství s Varkvašem. I Alaska chce najít cestu na Zemi, ale nejdřív musí uniknout Maotům, a tím začíná ÚTĚK BRÖHNDEREM...


Dorota Bochniarzová, což je celé jméno vegaonické komponenty palubního počítače CANTU, si nyní plně vybaví minulost: Ysperayové, kterým se také říkalo Nomádi z Bröhnderu, žili před tisíciletími pouze ve svých vesmírných lodích, které neměly nainstalované žádné zbraně, jelikož byli považováni za nejlepší konstruktéry počítačů všeho druhu a právě na tento obor se plně koncentrovali. Jednoho dne na ně zaútočil tajemný nepřítel. Tomuto nepříteli Dorota nikdy nestanula tváří v tvář, ale katy Nomádů popisuje na základě svých představ jako „bytosti zbrocené krví se sedmi rukama“. Aby odvrátil definitivní zánik Ysperayů, umožnil Cujandron několika tisícům Nomádů přežít jako vegaonické komponenty v různých počítačových systémech. Jednoho dne ve vzdálené budoucnosti se tyto součásti mají opět spojit. A ten den se blíží. Protože však CANT s Dorotou uvízl na Maotocku a bývalá vrchní válečná rada je jako nositelka duševní síly jednou z 16 komponent nezbytných pro sjednocení, hrozí Ysperayům definitivní zánik. Na návrh Alasky Saedelaera je proto svět bröhnderských Sběračů šrotu určen komponentami za nové shromaždiště, Hnízdo. Během událostí s přeložením Hnízda Dorota vytvoří projekci svého původního těla, které nositeli buněčného aktivátoru připomene Kytomu.

Když vyprší ultimátum Maotů, je CANT okamžitě vzat pod palbu. Těsně předtím, než se ochranné štíty klínovité lodi zhroutí, se objeví vegaonické komponenty s 997 vesmírnými loděmi různých konstrukcí. Jednu z těchto lodí, disk černé barvy o průměru 100 metrů a tloušťce 10 metrů, identifikuje Terranec jako objekt, který před více než 70 lety pozoroval křižník BÁZE VOLCAYR v Endreddově okrsku u planety MINE-3 a který byl tehdy považován za hromadnou halucinaci. Disk podobný minci přitom patří samotnému Cujandronovi S tím zmizí i Saedelaereho tajné obavy z toho, že už se nenachází v domovském univerzu. Přilétající lodě se pustí do boje s Maoty, takže CANT již není bezprostředně ohrožen. Komponenta Mellenbrock se při výbuchu své lodi jako první oddělí od počítače a prezentuje se jako zeleně zářící objekt. Krátce poté ztroskotají na Maotocku i ostatní bývalí Nomádi a opustí své počítačové systémy. V průběhu tohoto procesu Ysperayové generují mohutný mentální tlak, který vyvolává značný zmatek u všech živých bytostí na planetě.

Dorota také opouští palubní počítač CANTU. Saedelaere přitom zjišťuje, že počítač Fasoldog aktivoval v momentu, kdy do něj pronikala vegaonická komponenta, autodestrukční zařízení, které má během pěti minut vést ke zničení lodi. Tento okruh byl v průběhu let Dorotiny přítomnosti zablokován, ale nyní se odpočet opět rozbíhá. Navzdory mentálnímu tlaku a skutečnosti, že distanční skokan již nefunguje, se Terranci a šesti Raubyňanům podaří opustit CANT ještě před jeho zničením. Dostanou se na THOREGON ČTYŘI, který mezitím robot Buck opravil do té míry, že může vlastními silami opustit planetu. Varkvaš však musí být připevněn k vnějšímu plášti kosmické lodi, protože pro něj neexistuje dostatečně velká vstupní komora. Jednotka čtyři vzlétne s THOREGONEM ČTYŘI a skupině se podaří uniknout z Maotocku a vstoupit do hyperprostoru. Pronásledují ji však Maoti, kteří se nechtějí vzdát svého „majetku“.

Buck, který Varkvaše považuje za nežádoucí cizí těleso na povrchu lodi, se pokusí Raubyňana odstranit, což Saedelaera přiměje přerušit nadsvětelný let. Terranec vyšle pět Varkvašových potomků, aby robota odradili od jeho činnosti, kterou Jednotka čtyři nemůže ovlivnit. Současně zaútočí pronásledující jednotky Sběračů šrotu a zabijí Kjaiupa, Filibina a Orgelloca. Protože Bucka nelze zastavit, a aby ochránil Saedelaera, kterému vděčí za svobodu, Varkvaš se sám odváže a shoří v energetickém štítu. Poté, co se dva přeživší Raubyňané, Lanagh a Scheep, vrátí na palubu THOREGONU ČTYŘI, loď opět unikne do hyperprostoru. Po týdnu se nakonec Sběrači šrotu vzdávají pronásledování uprchlíků.

Už předtím se na Maotocku shromáždí nezbytně nutné komponenty v čele se Cujandronem v černém disku a získají zpět svá původní těla. Na planetě se neobjevila pouze Molladaga. Protože se s chybějící komponentou nepodařilo navázat spojení, předpokládá se, že je ztracena, což brání stabilizaci nutné pro vytvoření kolektivu. V důsledku toho se Dorota mentálně spojí Kůži, který je jako bytost zvyklá poslouchat nanejvýš vhodnou náhradou za Molladagu, komponentu podřízenosti. Kůže to však odmítá, protože se díky Alaskovu buněčnému aktivátoru považuje za potenciálně nesmrtelnou. Jako poslední možnost obětuje Cujandron coby prvek nadvlády a tudíž protiklad Molladagy sám sebe, aby obnovil nezbytnou symetrii. Po Cujandronově smrti přechází vedení na Dorotu. Když už se začíná rozkládat stále víc nejslabších komponent, Dorota uvolněním energie Hnízda spustí vegaonický skok. Po výbuchu diskovitého objektu se vynoří roj 956 svítících objektů, který opustí Maotock a po dosažení rychlosti světla zmizí.

5. února 1289 NGL Kummerogova kůže sděluje Saedelaerovi, že někde v daleko v kosmu vycítila Kummerogovu smrt.