Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1820
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1820
Název:Intriky na Trokanu
(Intrige auf Trokan)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Thoregon / Tolkandové
Vydáno poprvé:11. července 1996
Vydáno v češtině:1998
Čas děje: 1289 NGL = 4876
Civilizace v přerodu - Herreachové v hledáčku Galaxie
Hlavní postavy románu:

Centoar Vilgor - Akonanský diplomat je rovněž zdatný intrikán.

Tayloz Üpkek - Gatasan jedná jménem Fóra Raglund.

Jeromy Argent - Terranec bojuje za přežití Herreachů.

Myles Kantor - Vědec věří, že našel zbraň proti ježatkám.

Han-Syu Lleu - Velitel LSP bojuje proti flotile ježatek.

Situace v Mléčné dráze je počátkem roku 1289 nového galaktického letopočtu (4875 n. l.) značně vypjatá. Galaxií křižují tajemné ježaté lodi. Jejich posádky už obsadily četné planety a kompletně je odřízly od vnějšího světa. O vetřelcích zatím nikdo nic kloudného neví.

Rozhádané Galaktikum si neví rady a je na hony vzdáleno jakékoli shodě. Mezi velkými mocenskými bloky Galaxie, Křišťálovým impériem Arkonidanů, Fórem Raglund nehumanoidů a Ligou svobodných Pozemšťanů panuje nedůvěra. Projekt Camelot, řízený Perry Rhodanem a jeho nesmrtelnými přáteli, zkrachoval.

Navíc se v těsném sousedství Země objevila cizí kultura, a to na Trokanu, který Země vyměnila za zkrystalizovaný Mars. Pod ochranou časosběrného pole, pod nímž za necelých sedmdesát reálných roků uběhlo čtvrt miliardy let, se vyvinula civilizace Herreachů.

Nikdo v Mléčné dráze neví, kde je Perry Rhodan se svými přáteli Reginaldem Bullem a Alaskou Saedelaerem. Zmizeli v Hřibu na Trokanu a dosud se neukázali. Alaska se dostal do galaxie Bröhnder a Rhodan s Bullem putují v galaxii Plantagoo.

Situace v Mléčné dráze se zatím vyhrocuje. K invazním flotilám se přidaly nové lodě a dobyvatelé na obsazených planetách vykládají zvláštní náklad, který nazývají vivok. Aby toho nebylo dost, začínají ještě INTRIKY NA TROKANU...


Fórum Raglund dostává od LSP povolení vyslat delegaci na Trokan. Cílem členů delegace je rozdmýchat nedůvěru mezi Herreachy a Terranci, aby pro Fórum Raglund získali Trokan jako základnu v soustavě Sol a zároveň převzali kontrolu nad Hřibem. AZTAKT pod vedením Gatasana Tayloze Üpkeka, na jehož palubě jsou mimo jiné i Akonan Centoar Vilgor a Aras Hasdyn Flech, letí do Sluneční soustavy, kde se y8stupci F=ora setkávají s Jeromym Argentem, velitelem záchranných operací na Trokanu, světě, který se stále vzpamatovává z tektonických otřesů. Delegace rozmlouvá s repreyentantz clérů a svobodně dýchajících. Tato herreašská uskupení se však k dosažení požadovaného cíle ukáží být stejně nevhodná, jako čerstvě utvořená skupina „Nových realistů“. Ti sice akceptovali aktuální stav věcí a vykazují určitou technickou orientaci, již však velmi úzce spolupracují s LSP. Z tohoto důvodu se Vilgor prostřednictvím transmiteru vrací na Humanidrom, aby získal jistý citlivý genetický materiál - semena jisté velice zvláštní rostliny, uvoňky, která by se měla po genetické modifikaci podobat obilí, přivezenému na Trokan Terranci, ale je vysoce toxická.

Mezitím se v sektoru Tucani setkává RICO s GILGAMEŠEM a 50 hvězdnými loděmi Ligy, které z paluby svého PAPERMOONU vede Cistolo Khan. Společně pozorují flotilu ježatek o 100 000 jednotkách, střežící 500 eloundarských elipsoidů. Útočníkům, kteří vešli ve známost jako Tolkandové, stále přilétají další posily. Na základě kurzových vektorů nově příchozích vzniká podezření, že flotila přichází ze směru souhvězdí Sítě. Na okraji sektoru se Atlan, Cistolo Khan a Myles Kantor setkávají na planetě Sandage, aby projednali situaci. Arkonidan ostatní informuje o událostech na bažinatém světě Lafayette. Neezové a Gazkarové skenují živé bytosti a z rezonanční tělesná konstanta (zkráceně rezoko) zjišťují, zda jsou užitečné jako „svazek“. Terranci a jejich potomci mají zřejmě obzvláště vhodnou rezoku, takže lze předpokládat, že se 700 světů obývaných lidmi stane hlavním cílem ježatek. Obyvatelé pak pravděpodobně poslouží jako fyzická a duševní potrava vivoku.

Myles Kantor a jeho tým zjistili, proč je pro galaktické zbraňové technologie obtížné zasáhnout tolkandské lodě. Ježatky používají takzvané 5D vektorové trhače, které za prvé zajišťují koktavé pohyby plavidel ve všech třech osách a za druhé doslova drtí a trhají hyperprostor v okruhu 250 kilometrů. Díky tomu ježatky není možné přesně zaměřit a předvídat dráhu jejich letu. Kompenzátor 5D indiference, vyvinutý jako protiopatření, využívá vysoce výkonnou syntroniku k výpočtu algoritmu generátoru náhodných čísel 5D trhače, určujícího trajektorii nepřátelské lodi.

Provozní zkouška však ukázala, že kompenzátor potřebuje na analýzu trhače delší dobu. Zároveň se Galaktici dozvídají o nové gazkarské zbrani: Pomocí rezavě hnědého energetického svazku, který se nazývá kovožrout, je cílový objekt obklopen a spálen v jakési řetězové reakci. Ani paratronové štíty nedokážou odolat bombardování touto zbraní, pokud se na napadenou loď soustředí několik ježatek. Zatímco na Camelotu probíhá další vývoj kompenzátoru, jsou tímto zařízením vybaveny moduly GILGAMEŠE a 20 lodí LSP. Současně se seskupí šest flotil po 2000 ježatkách a odletí směrem k westside Mléčné dráhy.

Jedna z těchto flotil nabrala kurz k soustavě Scarfaaru s Humanidromem. Vypukne naprostá panika, zejména proto, že žádná z hlavních galaktických mocností nevyvíjí intenzivní úsilí k ochraně systému. Na obranu soustavy se vydává pouze 200 jednotek Ligy vedených 800metrovým bitevíkem NEFRITOVÁ HVĚZDA. Svaz LSP však dorazí k Humanidromu později než útočníci. Akon Vilgor je schopen uniknout na palubu AZTAKTU pomocí tajně nainstalovaného transmiteru. Vezme sebou i rostliny, které mezitím získal. Když NEFRITOVÁ HVĚZDA dorazí do soustavy Scarfaaru, může posádka jen přihlížet, jak čtyři hvězdné koráby Eloundarů zakotví u Humanidromu a vyloží vivok. Současně se planeta Lokvorth ocitá vlivem skenovacího pole. HVĚZDA je schopna vzít na palubu 2000 uprchlíků, pak ji tolkandské jednotky vyženou ze systému...