Kompenzátor 5 D indiference

z Databáze Multiversa
prostředek proti koktavému pohonu ježatek Ježatky unikají zásahu, protože jejich let není lineární. Let mění počítač na základě generátoru náhodných čísel. (Míření v kosmu provádí počítač - vyhodnotí rychlost a směr letu nepřátelské lodi a vypočítá její budoucí trajektorii. A do místa, kde se bude tato loď nacházet po určitém čase - potřebném pro překonání vzdálenosti mezi loděmi raketou - pošle raketu. A protože ježatky náhodně mění trajektorii bylo téměř nemožné je zasáhnout. Kompenzátor 5 D indiference dokáže při dostatečně dlouhém pozorování letu ježatky najít algoritmus výběru náhodných čísel. A při výpočtu budoucí trajektorie jej bere v úvahu. Kompenzuje 5 D výchylku. Jeho nevýhodou bohužel je, že je možné se zaměřit vždy pouze na jednu ježatku a nějakou dobu je nutné ji sledovat.