Kompenzátor 5 D indiference

Kompenzátor 5D indiference o rozměrech 80 cm × 60 cm × 30 cm a hmotnosti pouhých 25 kg vyvinuli Myles Kantor, Attaca Meganon a Alber Pintoras za účelem kompenzace účinku koktavého pohonu tolkandských ježatek.

Popis

Ježatky disponují takzvaným 5D vektorovým trhačem a unikají zásahu, protože jejich let není lineární. Kurz mění počítač na základě generátoru náhodných čísel. (Míření v kosmu provádí počítač - vyhodnotí rychlost a směr letu nepřátelské lodi a vypočítá její budoucí trajektorii. A do místa, kde se bude tato loď nacházet po určitém čase - potřebném pro překonání vzdálenosti mezi loděmi raketou - pošle raketu. A protože ježatky náhodně mění trajektorii bylo téměř nemožné je zasáhnout.)

Kompenzátor 5D indiference dokáže za pomoci kontrapočítače při dostatečně dlouhém pozorování letu ježatky najít algoritmus výběru náhodných čísel. A při výpočtu budoucí trajektorie jej bere v úvahu. Kompenzuje 5D výchylku. Jeho nevýhodou bohužel je, že je možné se zaměřit vždy pouze na jednu ježatku a nějakou dobu je nutné ji sledovat. Zpočátku to trvá 5 minut, později je celý proces značně urychlen díky testům a sběru dat, takže kompenzace pohonu ježatky zabere pouhých 10 sekund.

Zdroj

PR 1820

Aktuální data:
19.9.2021
1566 před NGL
5. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459476.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!