Perry Rhodan 1811 (Česká obálka) Perry Rhodan 1811 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1811
Název:Konference Galaktiků
(Konferenz der Galaktiker)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Thoregon / Tolkandové
Vydáno poprvé:9.5.1996
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1288 NGL = 4875
Atentátník v Humanidromu - krizové zasedání doprovází překážky
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan se pokouší přivést Galaktikum k řeči

Voge da Tissaque - Arkonidan se nechá zneužít jako atentátník

Kendix - Ferrone kuje zajímavý plán

Rossom da Atalaya - šéf arkonidské delegace v Humanidromu

Gia de Moleon - šéfka SPL na stopě atentátníka

Události se řítí překotným tempem. Kummerog kuje své hrůzné plány a jeho cílem je dostat se ke Camelotu. Invaze ježatek je v plném proudu a cizím bytostem se už podařilo obsadit a izolovat od okolního světa několik planet. Nastal nejvyšší čas, aby Galaktikové spojili své síly...


S pomocným člunem se komando LSP snaží proniknout na ježatkami obsazenou terranskou koloniální planetu Lavorre a ztratí přitom kontakt s mateřskou lodí. V neposlední řadě skutečnost, že Lavorre navzdory všem preventivním opatřením padla za oběť Tangle-skenování, pomůže První Pozemšťance dosáhnout vyhlášení válečného pravá v Lize Svobodných Pozemšťanů během krizového zasedání delegátů světů LSP v Terranii.

Bezprostředně než ferronský poslanec Kendix vyrazí na galaktickou konferenci v Humanidromu, je 23. prosince 1288 NGL s planetou Ferrol1) poprvé napaden centrální svět LSP ježatkami. Kvůli nebezpečí, které se přitom uvolní z jednoho explodujícího výzkumného střediska, činí Kendix Paolu Dašmagan zodpovědnou za to, že Ferrony nepřímo přinutila k pokusům s nebezpečnými jedy, zatímco jim odmítla dát určitá vědecká data.

Na palubě Bluesany a Unithany obsluhované diskové lodi, která s 39 dalšími jednotkami Fóra Raglund přilétá k ježatkami ohrožovanému unithskému koloniálnímu světu Corono v systému Araaquammpe, šíří Arkonidan Voge da Tissaque pověst, že Tangle-útoky zinscenovali nositelé aktivátorů z Camelotu. Především kvůli těžké infekci, kterou jeho milá sestře Alyšja trpí, nenávidí Arkonidan nesmrtelné, které buněčný aktivátor před nákazou chrání. Lodě Bluesanů a Unithanů podlehnou ježatkám, a Voge da Tissaque se se svou sestrou zachrání s pomocným člunem na planetě Křišťálového impéria Vona, kde potká Rossoma da Atalaye, vůdčího arkonidské delegace blížící se konference v Humanidromu. Ten nechá Alyšju vyléčit a dá jejímu bratrovi na oplátku svolení, provést atentát na Atlana. V Humanidromu se Voge da Tissaque 26. prosince dostane do kontaktu s jedním agentem Služby Pozemské ligy, který experimentuje s časoprostorovými iregularitami obrovské kosmické stanice, a zabije ho svou operativně zesílenou pravou rukou.

Konference, která začne 27. prosince, je ovlivněna nedůvěrou a vzájemnými výčitkami. Jako představitel projektu Camelotu dorazí do Humanidromu Atlan. Nesmrtelný, kterého Rossom da Atalaya nejdříve osočuje, protože má v doprovodu Hermona da Arigu2), informuje zasedání o poznatcích, které byly získány při zkoumání ukořistěné ježatky, a vyzývá ke spolupráci všechny galaktiky. Konference je ale narušena, když Kendix postříká Paolu Dašmagan barvou, aby jí veřejně ponížil, a přitom neúmyslně pokropí také Rossoma da Atalaya. Ve stejném okamžiku se Voge da Tissaque pokusí zabít Atlana, selže ale a je zastřelen. Delegace Arkonidanů a dalších národů opustí po této události Humanidrom a konference musí být bezvýsledně přerušen3).

Mezitím pozorují tři osmdesátimetrové hlídkové křižníky LSP, jak se deset tisíc ježatek materializuje jen 5400 světelných let od systému Scarfaaru na hranici hala Mléčné dráhy. Jsou napadeni a uniknout může jen ENDEAVOR pod velením Nicole Thao.

Aktuální data:
23.9.2021
1566 před NGL
9. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459480.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!