Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Ferrol
hledat
Astronomická data:
Další jména:Tanos VIII
Počet měsíců:2
Doba rotace:28h 23min
Průměr:16888 km
Gravitace:1.4 g
Průměrná teplota:39.8°C
Pořadí od hvězdy:8
Soustava:Vega
Obyvatelé planety:
Ferroni
Ferrol
Ferrol
© VPM kg.

Ferrol je 8. planeta soustavy Vega a rodným světem z lemurských kolonistů pocházejících Ferronů.

Hlavním městem planety je Thorta. Další města jsou Sic-Horum, Khélar-Hét, Helakar, Sarnoq, Zhnynii-Peš a Hopther. Planeta má obrovská moře, husté džungle a velké oblasti pokryté buší. Panuje zde velice vlhké klima. V džungli sídlí ve stromových domech Warani, jeden z domorodých kmenů Ferrolů.

Kolem Ferrolu obíhají dva měsíce, přičemž menší z nich byl za války proti Topsiderům v roce 1975 používán jako zajatecký tábor. Byl vybudován na měsíci, aby se tam mohli nerušeně provádět biomedicínské pokusy.

Thorta

Thorta je hlavním městem Ferrolu, nachází se na severním pobřeží hlavního kontinentu. Město mělo kolem roku 1975 několik desítek milionů obyvatel a nedaleko něj se nacházel kosmodrom o rozloze 10000 km2. Obchodní střed hlavního města tvoří Rudý palác.

Rudý palác

Rudý palác je sídlo vlády Ferronů, odjakživa v něm sídlí Thort. Kolem roku 1975 měl Rudý palác rozlohu malého města. Za středověkých časů byl Rudý palác hradem. Vláda Ferronů se schází k poradám v "Sále usnesení". Pod palácem se nacházejí sklepení a hrobky, Perry Rhodan zde objevil časovým zámkem zajištěnou hrobku, ve které byly uloženy konstrukční plány materiálního transmiteru. S pomocí mutantů se zámek podařilo překonat, stejně tak zde byla nalezena první stopa galaktické hádanky.

Historie

Halutsko-lemurská válka

Za časů Velkého Tamania byl Tanos VIII silně opevněným koloniálním světem Lemurů. CREST III vletěl v roce 49988 před Kristem, podle údajů časového agenta Frasbura, do systému Tanos. Perry Rhodan plánoval použít časový transmiter na Tanos VI (Pigell) k časovému skoku 500 let do relativní budoucnosti do roku 49488 před Kristem, aby uniknul pronásledování Lemury. V této době byl povrchu Tanos VIII po útocích Bestií silně zpustošen a atmosféra planety v důsledku radioaktivního zamoření zářila modrozeleně. Z lemurských kolonistů se tak vyvinuli Ferroni.

Středověk

Kolem 18000 před Kristem byla Ferronská civilizace na úrovni středověku.

Kolem roku 9000 před Kristem došlo k prvnímu kontaktu mezi Ferrony a bytostí, která žila déle než slunce. Poslední z nich přistáli s obrovskou kulovitou lodí na Ferrolu.

Později následoval druhý kontakt, tentokrát ale nedobrovolné nouzové přistání obrovského válce.

Kolem 8010 před Kristem navštívila soustavu Vega arkonidská expedice 3 lodí pod velením Kerlona. Ferroni se v té době ještě nacházeli na středověké úrovni.

Období kosmických letů

Od 6300 před Kristem provozovali Ferroni kosmické lety a kolem 6000 před Kristem osídlili sousední planety Reyan a Rofus.

Protože Ferroni nebyli v schopni pochopit pětidimenzionální matematiku nevyvinuli do až do příchodu Terranců žádné lety nadsvětelnou rychlostí.

Přibližně v roce 5900 před Kristem zahájil tefrodský rebel Kalago kontakt s Ferrony.

Poušť Bekeš je ve stoletích kolem 4500 až 4000 před Kristem známou a oblíbenou skládkou odpadu.

20. století

V roce 1975 dochází k invazi Topsiderů do soustavy Vega. Perry Rhodan přilétá s GOOD HOPE na pomoc. Prostřednictvím mnoha triků se podaří navzdory omezeným prostředkům ukrást Topsiderům STARDUST II.

Invazoři se vrátí za několik měsíců znovu, ale poté co jsou jim změněny souřadnice transice a celá flotila skončí ve slunci Capella, přestanou být pro Ferroly hrozbou. Perry Rhodan v této době zřídil na Ferrolu vojenskou a obchodní základnu. Mnoho Ferronů v tom vidí zpočátku spíše okupaci planety. Přesto Ferroni pochopí, že hegemonie Terry jim poskytne ochranu.

Po vyhnání Topsiderů se mezi Vegou a Sluneční soustavou rozběhne čilý obchod, protože Terranci se velice zajímají o mikrominiaturní přístroje Ferronů a Ferroni zase naopak o pětidimenzionální pohony a zbraně.

V roce 1984 se objeví Skokani a chtějí se lukrativního obchodu účastnit, což vede ke konfrontaci.

14. století NGL

1000 km východně od hlavního kosmodromu Thorty se v roce 1333 NGL nachází velká základna flotily LSP. Na severním pobřeží hlavního kontinentu ležící základna pokrývá areál o průměru asi 100 km a má vlastní přistávací plochy a loděnice.

Po Případu Kartágo použije Perry Rhodan tuto základnu jako dočasnou vojenskou bázi pro domovskou flotilu Sluneční soustavy. Zpočátku se tak dělo proti vůli většiny Ferronů; ale po útoku Kybb-Titánů dovolí Thort Keleš oficiálně využití všech zdrojů Ferrolu.

V roce 1344 NGL přežije Thort Keleš atentát moci chaosu na budovatelské konferenci národů.