Keleš

z Databáze Multiversa
Informace o postavě:
Datum narození:1300 NGL
Místo narození:Ferrol
Národ:Ferroni (snad část pozemské krve)
Popis:na Ferrona nezvykle vysoký, štíhlý a vytrénovaný
Tituly:Thort
Keleš
Keleš
© VPM kg.

Keleš byl kolem roku 1333 NGL Thort Ferronů.

Tento úřad zdědil po otci, který zahynul ve zmatcích hyperimpedančního šoku. V roce 1333 NGL mu bylo třicet tři let. Pravděpodobně v jeho žilách tekla částečně pozemská krev, pročež se mu říkalo také „Pozemšťan“.

Fyzický vzhled

Keleš byl právě tak vysoký jako Perry Rhodan, tedy výrazně vyšší než průměrný Ferron. Měl husté vlasy barvy mědi, tmavomodrou pleť a byl štíhlý a vytrénovaný.

Charakter

Měl silnou vůli a vlastní hlavu, nebylo možné ho jednoduše ovlivnit. K tomu to byl obratný a schopný bojovník.

Dějiny

Když zahynul jeho otec, byl Keleš takříkajíc vhozen do vody, aby se naučil plavat ve svěřeném úřadu Thorta. Musel se chopit všech organizačních povinností, nadto v časech stoupající hyperimpedance. Když se koncem března 1333 NGL v soustavě Vega vynořila ze Sluneční soustavy vyhnaná domovská flotila LSP, postavil se Keleš na odpor Perrymu Rhodanovi a vysvětlil mu, že Ferroni nechtějí být zataženi do konfliktu se samozvaným bohem Gon-Orbhonem.

Atentát na Rhodana přiměl Thorta ke změně názoru, nicméně Thort chtěl prostupovat především dle rozhodnutí své ministerské rady a dal loďstvu LSP poslední výzvu, aby opustilo soustavu. Teprve když se objevil Kybb-Titán a demonstroval svou moc, a byl pak zničen za cenu těžkých ztrát na straně Pozemšťanů, Thort nabídl Perrymu Rhodanovi svou plnou podporu.

V roce 1344 NGL se Thort Keleš podílel na Budovatelské konference národů. Přežil tam atentát Mocností Chaosu.

Zdroje

PR 2282, PR 2300