Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Tessmové
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Šaogenská říše nebes

Insektoidní Tessmové byli kdysi národem ovládajícím galaxii Šaogenská říše nebes. Jejich říše byla zničena při velké válce, a ve 13. století NGL velkou část galaxie obývají jejich koloniální potomci.

Vzhled

Tessmové byli insektoidní a vypadali jako asi 2 metry velká kobylka. Svou vzpřímenou chůzí, silným krunýřem a silnými chápavými klepety by vzbuzovali strach dnešních obyvatel Šaogenské říše nebes.

Kultura

Společenská organizace Tessmů odpovídá hmyzím společenstvím. Na každé planetě, kterou osídlili, je podzemní hrad, v jehož centru se nachází komora s královnou. Stěny jsou nádherně, kultovně pomalované a pokryty reliéfy.

Protože jsou hrady umístěny v podzemí, je těžké je najít. Proto je známo jen velmi málo Tessmů.

I přes dlouholeté bádání Mnichů, především badatele Koliwana, se jejich jazyk nepodařilo rozluštit. Měli zřejmě vysoce vyvinutou techniku, ale archeologové jen zřídka objevili neporušené nástroje z jejich vrcholného období, třebaže odkryli řadu podzemních hradů.

Historie

Asi v letech 70000 před Kristem až 67000 před Kristem ovládali Tessmové prostřednictvím svobodných státních svazků velkou oblast Šaogenské říše nebes. Jejich podzemní hrady se nacházely téměř na každé planetě.

Přibližně kolem roku 67000 před Kristem vpadli do Šaogenské říše nebes Racnetti, mimogalaktičtí invazoři, a začala válka. Protože Tessmové byli velice mírumilovní a Racnetti ovládali parapsychické schopnosti, ztráceli Tessmové stále více planet. Baolin-Ndaové již nemohli nečinně přihlížet tomuto krveprolití a rozhodli se, podniknout něco proti Racnettům, ne ale násilnou cestou, nýbrž vlastním způsobem.

Baolin-Ndaové zkonstruovali s Šaogenským hvězdným svitem, díky kterému byli Racnetti usmrceni, jakmile použili své schopnosti. Pro Tessmy však bylo již příliš pozdě. Jejich civilizace byla v troskách. Několik málo planet s přeživšími bylo odděleno bez vzájemného kontaktu. Částečně hrozil dokonce i úpadek civilizace.

Plni žalu Baolin-Ndaové viděli, že jsou Tessmové na pokraji vyhynutí. Ke kompenzaci začali vyvíjet tzv. Tessma Design. Baolin-Ndaové vyvinuli na základě tessmích genů stovky bioorganismů, které se specializovaly na vykonávání různých prací. Pokládali za evoluční laskavost, že Tessmům propůjčili tak vysokou rozličnost.

Mezitím se na roztroušených tessmích koloniích vyvíjely tucty různých insektoidních národů. K těm patří zejména Fothokové, Cryssaddové a Toggové. V roce 1289 NGL představovali tito potomci Tessmů největší národnostní skupinu v Šaogenské říši nebes.