Hromoren

Informace o postavě:
Místo narození:Norgan-Tur
Úmrtí:Baolinský deltaprostor (vstup do Eolu)
Národ:Baolin-Nda
Tituly:veletechnik, Třetí posel Thoregonu

Hromoren zastával úřad veletechnika Baolin-Nda.

Vzhled

Byl to typický Baolin-Nda.

Dějiny

Kolem roku 72 000 před Kristem nastoupil Hromoren do úřadu veletechnika jako nástupce Reihradd, která se obětovala, aby Baolin-Nda umožnila útěk z Norgan-Turu.

Když z 52 kolagenů sestavená flotila dosáhla galaxie Šaogen, nalezli Baolin-Nda na Heliotem dodaných souřadnicích ve vesmíru se vznášející Hřib. Za pomoci poznatků, získaných v rámci projektu deltaprostor, byl pod Hromorenovým vedením kolem tohoto objektu vytvořen Baolinský deltaprostor. Kolageny v tomto novém domově posloužily Baolinům jako obytné a pracovní stanice.

Během prvního týdne musel Hromoren přihlížet, jak psionický tlak zkondenzované psionické hmoty, která do deltaprostoru pronikla přes eolovou bránu, zahubila přibližně 1000 jeho soukmenovců. Důležitým prvkem projektu však byl naštěstí takzvaný eol, zřízený v sekundárním kanálu eolové brány. Jak se předvídalo, většině vědomí zesnulých Baolin-Nda se podařilo zachránit v oduševnělé formě dřív, než se duše rozplynuly v hyperprostoru. V průběhu tisíciletí se pak Baolin-Nda zcela přizpůsobili zvláštním podmínkám deltaprostoru.

Navzdory životu v ústraní deltaprostoru Baolin-Nda pozorně sledovali dění v Šaogenu. Hromorenenovi tudíž kolem roku 70 000 před Kristem nemohlo zůstat skryto, že se agresívní Racnettové snažili v dlouhé a krvavé válce vyhubit Tessmy. Zatímco přebudoval jeden z kolagenů na Věž světla, Hromoren se během 300 let postaral, aby válku ukončil nástup Šaogenského hvězdného svitu. Pro Tessmy však již bylo příliš pozdě; v průběhu následujících let postupně vymřeli. Ostatní obyvatelé Šaogenu posléze z hvězdného svitu vytvořili středobod svého náboženství. V galaxii nastal klid a stala se z ní Šaogenská říše nebes.

V té době se u Baolin-Nda opět objevil Heliot. Do deltaprostoru přišel Hřibem, jehož tajemství doposud ani tak nadaní technici jako Baolin-Nda nebyli schopni odhalit. Vysvětlil Hromorenovi, že jeho akce na pomoc Tessmů svědčí o velké zodpovědnosti a je zcela v souladu s principy Koalice Thoregon. Heliot znovu přednesl nabídku ke členství v této organizaci a Hromoren ji jménem svého lidu přijal. Následně byl jmenován Třetím poslem Thoregonu. Heliot mu předal propustku, opravňující nositele k průchodu Hřibem na Most do nekonečna.

Vstup na Most přinesl Hromorenovi rozčarování: Když se snažil kontaktovat Tvůrce, první thoregonský lid, nenašel po nich ani stopu. Galorňané, další z národů Koalice, pak byli násilničtí tvorové, ovládaní svou agresivitou.

Ještě za Hromorenova života byly položeny základy technologie, která posléze získala klíčovou roli v baolinském životě: Manipulací zachráněného genofondu Tessmů se tessma designérům podařilo vytvořit stroje libovolného tvaru a funkce.

Zdroj

PR 1900

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Hromoren« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
8.12.2021
1566 před NGL
1. Tartor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459556.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!