Lowtovn

Informace o postavě:
Národ:Baolin-Ndaové

Lowtovn byl vědec z národa Baolin-Ndaů, který vytvořil takzvané nanokolony.

Popis a charakteristika

Jednalo se o typického zástupce jeho lidu, disponoval tedy standardním makrotělem. Byl považován za největší vědeckou kapacitu posledních desítek tisíc let.

Dějiny

Lowtovn žil za časů veletechnika Brinkhlaera, tedy zhruba 50 000 let př. Kr. Soukmenovci byl považován za nejbrilantnějšího vědce své doby, proto si veletechnik pohrával s myšlenkou, že ho jmenuje svým nástupcem. Lowtovn se však věnoval mikrobiologii a prováděl experimenty, které Brinkhlaerovi připadaly nebezpečné.

Lowtovnovým životním dílem byly nanokolony, biologicko-mikrotechnické výtvory, schopné infiltrovat a kontrolovat jak živé bytosti, tak i techniku. Veletechnik považoval nanokolony za zákeřné nástroje, které by vůbec neměly existovat, Lowtovn však námitky odbyl s upozorněním, že nanokolony jsou určeny výhradně pro Šestého posla Thoregonu.

Test prototypových nanokolon skončil pro Lowtovna osobní katastrofou. Loď, kterou měly miniaturní jednotky zprovoznit, z neznámých důvodů explodovala a zdálo se, že nanokolony byly zničeny i se svou kontrolní jednotkou. Geniální vědec nikdy nezjistil, že jeho dílo ve skutečnosti ukradla Šabazza. Propadl depresi a brzy zemřel, ačkoli ještě ani zdaleka nedosáhl patřičného věku. Před smrtí zničil všechna data výzkumu.

Lze předpokládat, že po smrti vstoupil do Vedlejšího kanálu eolové brány.

Zdroje

1900

Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál