Zdroj síly (energetický zdroj)

z Databáze Multiversa

Jako zdroj síly je označován hyperenergetický zdroj, vyvinutý a používaný technicky nadanou rasou Baolin-Nda. Ti zdroje síly nasadili především k napájení svých kolagenů, využili je však i v případě Heliotských tvrzí.

Technické detaily

Jde o extrémně výkonné zařízení, o jehož principech není nic bližšího známo. Vypadá jako modře žhnoucí koule o průměru v řádu stovek metrů.

Když je zdroj síly nějakým způsobem poškozen nebo sabotován, začne se rozpínat. Nakonec zanikne v obrovské explozi, která zničí vše o okruhu několika světelných hodin.

Zdroj

PR 1878, PR 1900