Druu Katsyria

Informace o postavě:
Úmrtí:3. dubna 1304 NGL
Národ:Galorňané
Tituly:Druhá poselkyně Thoregonu

Galorňanka Druu Katsyria stála jako Druhá poselkyně Thoregonu ve službách koalice Thoregon. Přijetím tohoto úřadu se rovněž stala vůdčí reprezentantkou svého lidu.

Vzhled

Viz článek Galorňané.

Charakter

Navzdory vlastní mírumilovnosti byla připravena použít pro své cíle všechny prostředky, které měla k dispozici. Protože takové hledisko představovalo kolektivní postoj celého galorňanského národa, neviděla v tom žádný rozpor.

Dějiny

Nástupkyně zemřelé Kaif Chiriathy v úřadu Druhého posla Thoregonu se poprvé setkala s Perry Rhodanem v době, kdy Terranec obcházel jednotlivé členské národy koalice, aby je informoval o dohodě s kosmokratem Hismoomem – takzvané Smlouvě z DaGlauše – kterou uzavřel v roce 1291 NGL.

Dne 29. květen 1303 NGL dosáhla Druu Katsyria přes Most do nekonečna poprvé Sluneční soustavy a druhého dne se zde setkala s Perrym Rhodanem. Dala lidstvu zprávu o různých nesnázích a válečných střetnutích, kterým byly ve svých domovských galaxiích vystaveny thoregonské národy. Oba poslové se shodli na tom, že jde o následek vzniku mocenského vakua, které po sobě zanechalo šest superinteligencí koalice, když se tyto entity společně stáhly do PULZU DaGlauše. Také v Plantagu se objevili cizí invazoři, s nimiž se museli Galorňané vypořádat. Pod vedením Druu Katsyriy byli nedobrovolně přinuceni poddat se svým dlouho pohřbeným instinktům. Teprve tímto způsobem v sobě rozdmýchali dostatek agresivity pro boj s vetřelci. Druu Katsyria odmítla Rhodanovu nabídku na vyslání loďstva 100 000 posbijských lodí. Naopak Rhodan pak rezolutně zamítl návrh Druu Katsyriy, aby arkonidskou expanzivní politiku zkrotil galorňanský shifting. Po tomto rozhovoru se Galorňanka přes trokanský Hřib vrátila domů (PR 2021).

Koncem prosince 1303 NGL se Druu Katsyria opět objevila ve Sluneční soustavě. Informovala Rhodana o dále se eskalujících problémech v thoregonských galaxiích. Když se dozvěděla o selhání modrého Galornského obleku, který kdysi Rhodanovi darovala Kaif Chiriatha, pomohla při jeho „opravě“. Opět lidstvu nabídla zákrok shiftingové flotily – Pozemšťané tentokrát přijali pod podmínkou, že svaz zasáhne v Mléčné dráze pouze s jejich výslovným souhlasem. Druu Katsyria tuto podmínku schválila a přílet loďstva ohlásila na duben 1304 NGL, načež opustila Sluneční soustavu (PR 2041).

Protože byl z neznámých důvodů zablokován přístup k Mostu do nekonečna na planetě Galorn, přiletěla Druu Katsyria dne 2. dubna 1304 NGL do Mléčné dráhy jako velitelka flotily 106 černých galorňanských lodí. Mezitím se situace v soustavě Arkon dramaticky změnila, neboť se tam chopila vlády mladá superinteligence SEELENQUELL. Ani teď však nebyl Rhodan ochoten povolit přímý shiftingový útok proti SEELENQUELLOVI, jelikož by mu padlo za oběť velké množství Arkonidanů.

Díky paramechanickou cestou vytvářenému záření, vycházejícímu z agresívní duše lodi, ztrácela Druu Katsyria, přesně jako všichni ostatní členové posádky, postupně možnost kontrolovat své chování. Ačkoli cítila hlubokou skepsi, odhodlala se dne 3. dubna k útoku na soustavu Arkon. Jednotky arkonidanské flotily neznamenaly kvůli převaze galorňanských zbraní žádnou překážku. Flotila bez potíží překonala Křišťálový štít, obepínající soustavu. Když však Galorňané nasadili shiftingové zářiče proti SEELENQUELLOVI, byla superinteligence schopna reflektovat paprsek zpět proti černým lodím, čímž zničila jejich duše. Tímto překvapujícím protiúderem byl galorňanský útok u konce. SEELENQUELL navíc dokázal použít shiftingové záření jako nosnou vlnu a podařilo se mu k sobě strhnout vědomí všech členů posádky loďstva. Pak je přidal do své kolektivní mysli. Tomuto osudu neunikla ani Druu Katsyria (PR 2075).

Zdroje

PR 2021, PR 2041, PR 2075

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Druu Katsyria« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
28.10.2021
1566 před NGL
2. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459515.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!